”Det har gått jättesmidigt – över förväntan”

2023-10-31 14:13:52

Brf. Bajonetten i Linköping fick besked av sin tidigare hisservice-partner att det inte längre fanns reservdelar att få tag på till föreningens hissar. Av den anledningen moderniserades hissarna tidigare än vad föreningen planerat för. En modernisering som ALT Hiss fick förtroendet att genomföra.

I Brf Bajonettens underhållsplan fanns modernisering av de tre hissarna inskrivet för år 2025, men efter beskedet att det inte längre gick att få fram reservdelar så reviderades planen. Föreningen tog via HSB hjälp av en konsult som gick igenom hissarna och skrev ett anbudsunderlag.

- Vi har själva ingen kunskap om hissar, så det var skönt att få hjälp. Vi skickade ut anbudet till fem hissfirmor. Tre av dem var här och tittade. De andra två avböjde direkt, de tyckte det var ett för jobbigt projekt och ville sälja nya hissar istället, säger Leif Carlson, ledamot i Brf. Bajonettens styrelse, och fortsätter:

– Tillsammans med HSB och hisskonsulten gick vi igenom anbuden och vi landade i att anbudet från ALT Hiss var bäst. Både sett till själva moderniseringslösningen och prismässigt.

Modernisering av hissarna istället för komplett utbyte sparar pengar och miljö

Brf. Bajonettens hissar installerades när husen byggdes 1948 respektive 1950. Sedan dess har de bland annat utrustats med nya motorer i samband med att bostadsrättsföreningen bildades för drygt 25 år sedan, 1987.

Eftersom hissarna har en hel del år på nacken har mycket bytts vid den nu genomförda moderniseringen. De har fått nya motorer, ny modern styrning, nya korgar samt nya schakt- och korgdörrar. Hissarna har inte haft korgdörrar tidigare så moderniseringen har på flera sätt också ökat säkerheten för resenärerna.

Gejdrar, bärram och motvikt, alltså de tunga mekaniska delarna, har kunnat återanvändas, vilket sparar både pengar och miljö. Läs om vårt återanvändningskoncept.

Brf Bajonettens hissar hade slagdörrar före moderniseringen av ALT Hiss.Slagdörrarna (ovan) har bytts till moderna och automatöppnade schakt- och korgdörrar (nedan) som ökar personsäkerheten.

Hisskorgarna har bytts och bland annat försetts med moderna anropstablåer och akustisk våningsvisare (tal). Hissarna är uppkopplade dygnet runt till larmcentral om hjälp skulle behövas.


– Jag trodde att det skulle vara besvärligare och så där med moderniseringen, men det har gått jättesmidigt – över förväntan! Killarna som utfört moderniseringen har skött det bra, tidsplanen har följts och det har varit smidigt i kontakterna med ALT Hiss.

– Nu ska vi söka bidrag för tillgänglighetsanpassning också, och får vi tillbaka lite på investeringen den vägen så vore det ju toppen, avslutar Leif Carlson.

VId moderniseringen av hissarna utrstade ALT Hiss dem med nya energieffektiva motorer och modern styrning.Hissarna har utrustats med nya energieffektiva motorer och modern styrning vilket minskar energiförbrukningen. Bland annat går hissarna automatiskt i viloläge när de inte används.
Vårt styrsystem är ”öppet” och levereras med serviceinstrument, vilket gör att man inte är tvungen att anlita oss för service om man inte vill.

 


Bidrag för tillgänglighetsanpassning

Boverket har slagit fast att stöd skall kunna ges till bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, privata fastighetsägare, kooperativa bostadsföreningar samt byggföretag för att anpassa trapphus och dess ytor för att öka tillgängligheten. Bidraget söker man hos Länsstyrelsen genom ett ansökningsformulär från Boverket. Stödet kan ge upp till 25 procent av totalsumman eller max 200 000 kr per projekt. Följande uppgraderingar är exempel på vad man söka stöd för:

•    Uppgradering från slagdörrar till automatdörrar.
•    Montering av slagdörröppnare på befintliga slagdörrar.
•    Uppgradering av nödtelefon med pictogram.
•    Akustisk våningsvisare i hisskorg samt på stannplan.
•    Fällsits i hisskorg.
•    Tillgänglighetsanpassade knapptablåer.

Vi på ALT Hiss hjälper er självklart med ansökan.


Om Brf. Bajonetten i Linköping

• Bildades 1987
• Består av två hus med 44 lägenheter
• Läs mer på om föreningen på www.hsb.se/ostergotland/brf/bajonetten

 

Fler case

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga