Flexibla modulsystem för enkel modernisering av hiss

Flexibla modulsystem för enkel modernisering

 

Våra modulsystem är lämpligt för modernisering oavsett typ av hiss och fabrikat. Det smidiga modulsystemet gör att du kan modernisera hela eller endast delar av hissen.

Ta kontakt med något av våra regionkontor för att gå igenom dina nuvarande installationer och behovet av modernisering av din hiss eller hissar.

Därför är vårt koncept en bra lösning

Våra nyproducerade hissar är uppbyggda med komponenter som bygger på flexibla moduler. Dessa moduler är lika lämpliga till modernisering av hissar. När vi moderniserar dina hissar innehåller de alltså precis samma komponenter och moduler som våra nyproducerade. Det innebär enklare underhåll och reservdelsförsörjning samt en väl utprovad produkt.

Modernisering ökar inte bara säkerheten

En väldigt viktig synergieffekt när du moderniserar dina hissar är minskad energiförbrukning och ökad personsäkerhet. En hiss med modern styrning har bättre övervakning och ger dessutom en effektivare hissfunktion som ger kortare väntetider.

En väldigt viktig synergieffekt när du moderniserar dina hissar är minskad energiförbrukning och ökad personsäkerhet. En hiss med modern styrning har bättre övervakning och ger dessutom en effektivare hissfunktion som ger kortare väntetider.

Vi har kompetensen att modernisera

Stora delar av en hiss har väldigt lång livslängd. Istället för modernisering byter många hisstillverkare ut hela hissen. Men det gör inte vi. Vi kan med vår kompetens och erfarenhet modernisera hissarna flera gånger istället för komplett utbyte. Det sparar både miljö, resurser och pengar över tid.

Läs mer om vårt återanvändningskoncept.

Vanliga anledningar till att modernisera en hiss:

 1. Hisskorgen börjar bli ful och sliten:
  Tar ner intrycket på min fastighet
   
 2. Byta från slagdörr till skjutdörr:
  Avsevärt bättre handikapptillgänglighet för hissen, men även mer lättanvänd om man ofta har grejor med sig. Höjer också värdet på min fastighet som får ett modernare utseende.
   
 3. Hissen stannar ofta:
  Reparationerna kostar mer än investeringen att modernisera hissen.
   
 4. Hissen är cirka 25 år och jag har inget gjort:
  För att slippa oönskade och därav ofta dyra driftstörningar gör man en planerad modernisering. Har man dessutom säg 50 hissar i sitt bestånd bör man ha en plan med där minst 2 hissar om året moderniseras för att sprida investeringarna.

Hur ska jag utföra min modernisering?

Hissen kan delas upp i 4 moduler: dörrar, hisskorg, drivsystem och elstyrning. Beroende på vad man vill uppnå med sin renovering kan den utföras i olika nivåer som styrs av de olika modulernas funktion i anläggningen.

Elstyrningen är basen och byts nästan alltid, oftast tillsammans med några slitdelar i dörrarna. Detta är minsta åtgärden för att öka driftsäkerheten.

För att även visa ex hyresgäster att man satsat på huset eller för att höja intrycket för besökare bör man också klä om eller byta hisskorgen.

Har hissen automatdörrar är oftast ett utbyte av maskineriet och kanske också de vagnar som håller upp schaktdörrarna att rekommendera. Dessa delar är ofta en felkälla och normalt är det mest ekonomiskt att byta komplett istället för komponenter som t ex hjul och kontakter.

Nästa steg är att också ta med drivsystemet i renoveringen, här är svårare att ge generella synpunkter, en besiktning av anläggningen är nästan nödvändig för att ge rätt råd, det är inte alltid man behöver byta hela drivsystemet.

För att öka tillgängligheten och /eller värdet på fastigheten vill man ibland ersätta de gamla slagdörrarna med automatdörrar, även detta kräver en besiktning på plats, mest för att bedöma om platsen finns och om drivsystemet orkar med ökade lasten.

Vid större renoveringar, kanske framförallt på hissar i miljöer där man inte klarar sig utan hissen, blir det allt vanligare att man byter hela hissen och helt enkelt ersätter den med en ny. Oftast käns detta som ressursslöseri för miljön då det till stor del är mest att byta i schaktet.

Som så ofta annars finns det inga givna regler, en konsultation där vi på plats träffas och diskuterar fram vad Ni vill uppnå är att rekommendera. Därifrån gör vi sedan en bedömning vilka moduler ovan man behöver beröra.


Kontakta något av våra kontor så bokar vi en tid!

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar över våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-205 00 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga