Gustaf Vasa kyrka totalrenoverades och tillgänglighetsanpassades med ALT-hissar

2023-06-16 08:05:23

Den ståtliga Gustaf Vasa kyrka i Stockholm stod färdig 1906. 2016-2017 genomfördes en omfattande renovering och ombyggnad. En del bestod i att tillgänglihetsanpassa kyrkan, bland annat genom att installera tre hissar.

Renoveringen var omfattande och innebar att kyrkan hölls stängd i 18 månader. Kyrkorummet renoverades grundligt och alla väggytor, skulpturer och plafondmålningar restaurerades. Personalutrymmena byggdes om för att bli mer funktionella och möjliggöra fler arbetsplatser. För att ge ökad tillgänglighet till både till kyrkorummet och personalutrymmena installerades bland annat tre hissar. Faktum är att tillgänglighetsanpassningen av kyrkan prisades med S:t Julian-priset som delas ut av Stockholms Stad.

– Jag var inte delaktig i processen för val av hissleverantör till detta projekt. Men jag kan tänka mig att en stor orsak till valet av ALT som leverantör är företagets möjlighet att kunna specialanpassa hissar. Det hade ju inte fungerat med en standardhiss i det skapade hisschaktet med den funktionalitet vi efterfrågade, säger Urban Paulander, klockare* i Gustaf Vasa församling.
 

Magnus Söderberg, vaktmästare och Urban Paulander, klockare* på Gustaf Vasa kyrka i diskussion om renoveringen i allmänhet och hissarna i synnerhet med Roland Johansson, hisstekniker, samt Kristoffer Morén, servicearbetsledare på ALT. 

 
Hissen som används av besökare installerades i den norra entrén. Ett hisschakt skapades genom att riva ett av trapphusen från läktarplanet ned till columbariet (gravvalv). Det är en unik hiss av flera skäl, bland annat de anpassningar som krävts då hissen har tre korgöppningar. Det har den eftersom de tre våningsplanen i kyrkan, plus av- och påstigningsmöjlighet utifrån kyrkan, kräver öppningar åt tre olika håll. Förutom ingång utifrån kyrkan går hissen till entréplan och läktare samt columbariet.  

 

För att få plats med de tre hissöppningarna var hissens bärram tvungen att sättas diagonalt under hisskorgen. Även gejdrarna sitter därmed diagonalt istället för mitt emot varandra.
 

Hisschaktet byggdes alltså i utrymmet där det en trappa tidigare varit. Eftersom hissen har tre korgöppningar måste gejdrarna sitta diagonalt istället för mittemot varandra i schaktet, som annars är det vanliga. Detta för att inte vara i vägen för korgdörrarna. Det innebär att också bärramen under hisskorgen sitter diagonalt.

Vy på hisskorgen vid ingång utifrån gården. Hissen är smakfullt inredd med trä- och kopparpaneler. Golvet består av samma sten som inne i kyrkan och i taket sitter led-spotar som ger ett behagligt ljus.

 
För att komma upp till altar-nivån installerades ett så kallat lyftbord. Det har anpassats för att i så hög grad som möjligt smälta in i den omgivande miljön. I sakristian och personalutrymmena flyttades ett toalettutrymme för att ge plats åt en ALT Optima-hiss som ger tillträde till de tre våningarna.

 

Med lyftbordet går det komma upp till altaret och vidare till personalutrymmena.

 
– Under projekttiden tycker jag det fungerade bra med ALT, de är flexibla och inlyssnande. Sedan är det ju så att hissplaceringarna har fått anpassats i den befintliga byggnaden och försetts med mycket tekniska funktioner, och då uppstår det fel ibland, men ALT är alltid snabba att komma hit och åtgärda, säger Urban Paulander och fortsätter:
 
– Vi har ju valt att fortsätta med ALT som hisserviceleverantör nu efter att garantitiden löpt ut, då de har kunskap om hissarnas egenheter och har en mycket god servicenivå.
 
Urban Paulander är formellt anställd av församlingens fastighetsbolag, Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS), med kompetens och kunskap inom kyrkofastigheter. KFS anlitas för att genomföra kyrkorenoveringar även av andra församlingar, inte bara inom Svenska kyrkan. Det goda resultatet med hissarna i Gustaf Vasa-kyrkan har gjort att ALT hittills anlitats för hissinstallation vid ytterligare en kyrkorenovering i Stockholm som KFS har lett, nämligen St Paulskyrkan. 
 

Med nyckel kan tillträde till olika delar av kyrkan stängas av och på. Exempelvis innebär ”Kyrka avstängd” att hissen inte går att åka till kyrkplan, då kyrksalen till exempel är stängd för allmänheten, men columbariet är öppet och tillgängligt. Vid ”Prioriterad körning” kontrolleras hissen från hisskorgen vid tex lastning och lossning av material. Hissen kan då inte kallas till andra plan.

 

Ulrik Paulander, klockare i Gustaf Vasa församling. Men vad gör egentligen en klockare?

* Klockare är ett kyrkligt ämbete, som ursprungligen – under medeltiden – medförde uppgiften att vårda kyrkan och dess inventarier samt ombesörja klockringningen. Från 1600-talet undervisade klockaren också i sång och ledde kyrkosången (om det inte fanns en kantor). Från mitten av 1800-talet blev klockaren även ofta organist i de kyrkor där orgel införskaffades.
Idag är klockare en ovanlig yrkestitel. För Urban Paulander innebär titeln att han ansvarar för faciliteterna där församlingens verksamhet bedrivs – exempelvis byggnader, utrustning, inventarier, vaktmästeri, brand, larm och säkerhet.

 

Om Gustaf Vasa kyrka

  • Kyrkan är ritad av slottsarkitekten Agi Lindgren. Kyrkan utformades som en korskyrka med en över 60 meter hög kupol. Kyrkan är inspirerad av italienska nybarock-kyrkor.  
  • Kyrkan som stod klar 1906 är modernt byggd med gjuten grund. Stommen består av stålbalkar och betong. 
  • De detaljrika skulpturerna i kyrkan är snidade i trä.
  • Högaltaret är inspirerat av ett altare i Il Gesu-kyrkan i Rom och byggt av Burchard Precht (1651-1738) och stod färdigt 1731, Ursprungligen uppfördes altaret för Uppsala domkyrka, men togs bort vid en restaurering 1885-1893 och magasinerades fram till att Gustaf Vasa-kyrkan byggdes.
  • Under kyrkans mittparti finns ett gravkapell och vid sidan om det i två plan ett columbarium som har cirka 8 000 nischer med plats för cirka 35 000 urnor. 
  • Läs mer om Gustaf Vasa kyrka och Gustaf Vasa församling: www.svenskakyrkan.se/gustafvasa
     

En av hissarna går ner till columbariet, det vill säga gravvalvet, som ligger under kyrkans mittparti.

 
 

Fler case

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga