Specialanpassad hiss i unika Havremagasinet

2023-01-18 13:49:22

När den unika byggnaden ”Havremagasinet” i Hässleholm totalrenoverades byttes även den uttjänta varuhissen mot en ny och tillgänglighetsanpassad hiss. Via upphandling gick uppdraget till ALT. 

HIBAB (Hässleholms Industribyggnads AB) köpte Havremagasinet 2002 och 2016-2017 totalrenoverades fastigheten. Havremagasinet är en unik K-märkt fastighet som byggdes i början av 1900-talet för att lagra havre till arméns hästar, som då var ett viktigt transportmedel (läs mer om Havremagasinet i faktarutan nedan). 

Martin Nilsson som är elkonsult på Öhrns ingeniörsbyrå, var den som tog fram förfrågningsunderlaget kring hissen inför upphandlingen. Martin Nilsson hjälpte också HIBAB med frågeställningar och förändringar kring hissen som uppkom under byggprocessen. Dessutom utförde han entreprenadbesiktningen av hissen.

– ALT Hiss och företagets projektledare Peter Reinholdsson var redan från start väldigt lösningsorienterade och fantastiska att jobba med. Det fanns en del utmaningar med den här hissen, men Peter hittade hela tiden lösningar och möjligheter, säger Martin Nilsson.

Även om Martin Nilsson inte var delaktig i själva anbudsförfarandet och utvärderingen, vilket sköttes av byggentreprenören, så är hans uppfattning att ALT var ett av få företag som hade kompetensen att lösa det här specifika projektet eftersom det inte gick att använda en färdig hissmodell.
 

Havremagasinet har renoverats varsamt med målet att bevara den ursprungliga känslan. Bland annat är träkonstruktionen med träbjälkar och stolpar synlig även efter renoveringen.

Några av utmaningarna var att anpassa en ny hiss efter det befintliga hisschaktet och att det var låg topphöjd i detsamma. Åtkomsten till maskinrummet var också besvärlig, men det gick att hitta en lösning för att kunna använda det.

Låg topphöjd innebär att det krävs speciallösningar för att hålla maximal säkerhet i hisschaktet för servicetekniker och andra som utför arbete där. Dessutom innebar projektet en del komplicerade styrningar, bland annat skulle fastighetens passer- och porttelefonsystem integreras i hissen, så att man beroende på behörighet endast har tillträde till vissa våningsplan.

Peter Reinholdsson, ansvarig för projektet hos ALT berättar att då byggnaden endast har en hiss med hög belastning, har den utrustats med ALTs premiumkomponenter för att minimera risken för driftstörningar.

– Fastighetsägaren uppger att det inte varit något krångel alls med hissen sedan den driftsattes. Det visar att ALT har pålitliga produkter och att de har gjort rätt val av komponenter, säger Martin Nilsson och avslutar:

– Renoveringen av Havremagasinet var första gången jag kom i kontakt med ALT Hiss och första gången jag träffade Peter Reinholdsson. Att samarbetet därefter fortsatt både gällande moderniseringar och nyhiss tycker jag visar hur bra det fungerade med ALT vid renoveringen av Havremagasinet och hur smidigt det är att jobba med ALT.

 


Hisskorgens utformning och inredning är framtagen tillsammans med arkitektfirman som anlitades av HIBAB inför renoveringen av Havremagasinet. Plåtdurk har till exempel använts på olika platser i byggnaden, bland annat i hissen.     
 

Om hissen i Havremagasinet

• En specialanpassad hiss för befintligt hisschakt
• Hissen är en tillgänglighetsanpassad personhiss som även går att använda för varutransporter då det är en stor hisskorg på 1500x2400 mm
• Då byggnaden endast har en hiss med hög belastning har den utrustats med ALTs premiumkomponenter för att minimera risken för driftstörningar
 

Om Havremagasinet

• Havremagasinet är K-märkt och byggdes 1917-1919. Det var ett av fyra havremagasin i landet som skulle säkerställa tillgång av havre till arméns hästar som vid den här tiden hade stor betydelse för militära transporter.
• Byggnaden består av 6 våningar plus källare på totalt 3505 kvm.
• Havremagasinet konstruerades för att kunna förvara 1500 ton havre och 1000 ton andra förnödenheter.
• Byggnaden är byggd i trä med en fasad av handslaget tegel. Den är 22 meter hög, 42 meter lång och 14 meter bred och har 172 fönster.
• Under 1950-talet avtog behovet av havre och 1955 renoverades byggnaden för att kunna lagra och hantera proviant. I samband med detta installerades också en varuhiss.
• 1986 sålde Försvarsmakten byggnaden till ett privat företag som använde den som lager.
• 2002 köpte HIBAB (Hässleholms Industribyggnads AB) som ägs av Hässleholms kommun Havremagsinet med uppdraget att göra miljön levande igen.
• 2016-2017 totalrenoverades fastigheten. Mycket arbete lades på att bevara Havremagasinets ursprung och detaljer.
• Idag används Havremagsient som kontor för olika kommunala verksamheter.
• Läs mer om Havremagasinets historia och om renoveringen i broschyren som finns att ladda ner på HIBABs webbplats.

Foton: ALT Hiss och HIBAB

Fler case

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga