Modernisering av äldre hissar ger ökad personsäkerhet

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år. De saknar ofta viktig säkerhetsutrustning som är standard i dagens hissar. Genom att modernisera en gammal hiss ökar säkerheten markant.

Tyvärr sker det ibland olyckor i hissar och de allra flesta sker i äldre hissar. Samtidigt finns det tekniska lösningar som kan förhindra de allra flesta olyckorna.

Idag är det så att det regelverk och de säkerhetskrav som var aktuella när hissen installerades är gällande till dess att hissen ändras. Det innebär en hiss som installerades exempelvis 1960 eller 1980 ska uppfylla det regelverk som var aktuellt då, vilket gör att de hissarna kan sakna säkerhetsutrustning som numera anses självklar och som är krav på nya hissar.

Förutom ökad säkerhet minskar risken för driftstörningar i en modernisernad hiss. Och med vårt modulkoncept för modernisering av hissar behöver inte hela hissen bytas. Det sparar pengar och miljö. 

Exempel på möjliga säkerhetsrisker i äldre hissar

(Se även illustrationer nedan.)

• Avsaknad av skydd i korgöppningen
• Farliga sax- och rörgrindar
• Avsaknad av nödtelefon med tvåvägskommunikation
• Avsaknad av skydd mot elektriska stötar
• Avsaknad av nödbelysning
• Avsaknad av modernt styrsystem som gör att hissen stannar bättre i nivå med stannplanet för att undvika fallolyckor.

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Om du sitter i styrelsen för en brf eller är fastighetsägare så tänk därför på att ansvaret vilar på dig.

Vi ser över era hissar kostnadsfritt

Har ni äldre hissar rekommenderar vi starkt att boka en genomgång av dem. Vi gör det kostnadsfritt och kommer med förslag på eventuella åtgärder som ökar säkerheten. Du är också välkommen att kontakta oss kring andra frågor om hissar.

Kontakta oss på info@althiss eller 0472-390 700, alternativt fyll i formuläret till höger eller nedan på den här sidan.

 

 

Övergripande information om regelverket för hissar

• Boverkets föreskrifter om hissar anger de regler och krav som hissar ska uppfylla.

• Det regelverk och säkerhetskrav som är eller var aktuella när hissen installerades är gällande till dess att hissen ändras. Det innebär en hiss som installerades exempelvis 1980 ska uppfylla det regelverk som var aktuellt då.

• Vid ändring av en befintlig hiss är grundregeln att utbytt del ska uppfylla kraven som gäller för nya hissar. Vid exempelvis byte maskin eller apparatskåp måste hissen uppgraderas för klara stora delar av kraven för en nyhiss. 

• Professionell skötsel och underhåll är ett krav enligt Boverkets föreskrifter. Likaså årlig säkerhetsbesiktning.

• Tänk på att äldre hissar kan sakna säkerhetsutrustning som idag anses självklar och som är krav på nya hissar. Vi rekommenderar fastighetsägare att med professionell hjälp se över äldre hissar för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister och åtgärda dem. 

• Läs mer i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare (pdf) eller i Informationsbladet om hissäkerhet (pdf)


Nytt lagkrav

Från den 15 oktober 2023 gäller nya lagkrav för äldre hissar om skydd mellan schaktdörr och hisskorgens dörr, för att förhindra olyckor där framför allt små barn riskerar att fastna i utrymmet mellan dörrarna. De nya reglerna ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

Vår rekommendation och uppmaning är att inte vänta, utan åtgärda riskabla hisskonstruktioner omgående.


Vi ser över era hissar kostnadsfritt!

Ring oss på 0472-390 700, mejla info@althiss.se eller fyll i formuläret nedan.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga