ALT Hiss – en serviceinriktad och pålitlig helhetsleverantör av hissar, hisservice och modernisering

Vårt hissföretag – en serviceinriktad och pålitlig helhetsleverantör

 

Sedan många år är ALT Hiss väl etablerade som en komplett, rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster. Vi arbetar även med portar.

ALT Hiss är ett svenskt helt fristående och ägarlett företag. Vårt breda produktsortiment gör oss unika som enda svenska, rikstäckande hissföretag med egen konstruktion och tillverkning av hissar. Flexibilitet och speciallösningar är våra ledord vid både nybyggnation och ombyggnad. Med rätt förebyggande underhåll, korta reparationstider och egna oberoende inköpskanaler minimerar vi underhållskostnaderna för din hiss.

Kvalitet och miljö är viktigt för oss. Vi är därför både kvalitets-  och miljöcertifierade, vilket har resulterat i hållbara och energibesparande produkter med låg miljöpåverkan

Vår målsättning är att ALT Hiss ska vara det naturliga valet för att få hjälp att hitta rätt lösningar och produkter för dina behov. Det klarar vi med hjälp av 150 välutbildade och yrkesskickliga medarbetare. Välkommen till oss på ALT Hiss!

 

Vår historia

  • Företaget bildades 1994 av fyra arbetskamrater med kompletterande bakgrunder från det nedlagda Deve-hissar i Alvesta. ALT Hiss hade en egen produkt utöver konventionella hissar – en smalhiss med unika inbyggnadsmått och drivsystem som gav eko och gjorde företaget känt.
  • 1998 öppnades kontor i Göteborg.
  • 2004 certifierades ALT Hiss i enlighet med ISO 9001 och 14001.
  • 2005 öppnas kontor i Stockholm och Malmö.
  • 2006 byggs nya lokaler i Alvesta som är mer anpassade efter verksamheten. Bland annat byggs ett provtorn där det ges möjlighet att testa ny teknik och utrustning.
  • 2007 öppnas kontor i Eskilstuna.
  • 2016 öppnas kontor i Norrköping.
  • 2020 förvärvas Jönköpingsföretaget GT Hiss & El som blir ett helägt dotterbolag.
  • Idag produceras cirka 300 kompletta hissar om året - runt hälften som moderniseringspaket och hälften som nya hissar. Därtill monteras drygt 100 handikapphissar och 20 rulltrappor. Vi har dessutom fler än 10.000 enheter i vår kontrakterade servicestock.

Arbeta hos oss

Att arbeta hos ALT innebär att vara en i gänget. Finns det inget som passar för tillfället, skicka gärna ändå in din intresseansökan, till: jobb@alt.se.

Lediga tjänster

Vi söker nu servicetekniker och hissmontörer 

Aktuella orter just nu:

Göteborg, mer info

Sölvesborg, mer info

Malmö, mer info

Montörer och servicetekniker på våra olika verksamhetsorter

Vi är inne i ett väldigt positivt flow och behöver utöka vår kapacitet på i princip samtliga regioner!

Vi söker hissmontörer för montage av våra egna nyhissar och modernisering av befintliga hissar av alla fabrikat och modeller. Ett omväxlande och fritt jobb där vi hoppas att du har känsla för såväl el som mekanik och till detta dessutom en dos kreativitet. Jobbar man i lag så har men en gemensam montagebil, kör man ensammontage har man en egen montagebil.

Servicetekniker kräver större elkunskap för att kunna felsöka djupare annars är det samma förutsättningar som för våra montörer - ett fritt och kreativt arbete under eget ansvar! Du är med jourgruppen på resp område och du har också en egen servicebil.

För att få mer information om jobben, kontakta våra respektive regionchefer, se kontakt. Ansökan skickas även till dem eller till info@alt.se

Miljöpolicy

ALT Hiss verksamhet består i att konstruera, tillverka, försälja och installera samt underhålla varu -personhissar och rulltrappor.

Våra tjänster och produkter, egentillverkade respektive från underleverantörer, skall med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt påverka vår miljö på minsta sätt.

ALT Hiss skall ständigt arbeta för minskad miljöpåverkan genom att verka för återvinning/återanvändning och genom att förebygga föroreningar med hänsyn till uppsatta miljömål.

Alla medarbetare vid ALT Hiss skall vara medvetna om de krav som ställs på dem, om de miljömål och planer som har satts upp. Följa de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet. Öppenhet och dialog med anställda, berörda myndigheter samt allmänhet skall gälla i miljöfrågor.

ALT Hiss verksamhet och ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001, och arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Kvalitetspolicy

ALT Hiss verksamhet består i att konstruera, tillverka, försälja och installera samt underhålla varu -personhissar och rulltrappor.

Genom ständiga förbättringar av produkter och rutiner, utveckling och engagemang av medarbetarna, strävar ALT Hiss efter att i rätt tid leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens förväntningar och krav.

Alla medarbetare vid ALT Hiss skall vara medvetna om de krav som ställs på dem, om de kvalitetsmål och planer som har satts upp. Följa de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.

ALT Hiss verksamhet och ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001, och arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.