ALT Hiss – en serviceinriktad och pålitlig helhetsleverantör av hissar, hisservice och modernisering

Vårt hissföretag – en serviceinriktad och pålitlig helhetsleverantör


Sedan många år är ALT Hiss väl etablerade som en komplett, rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster. Vi arbetar även med portar.

ALT Hiss är ett svenskt helt fristående och ägarlett företag. Vårt breda produktsortiment gör oss unika som enda svenska, rikstäckande hissföretag med egen konstruktion och tillverkning av hissar.

Flexibilitet och speciallösningar är våra ledord vid både nybyggnation och ombyggnad. Med rätt förebyggande underhåll, korta reparationstider och egna oberoende inköpskanaler minimerar vi underhållskostnaderna för din hiss.

Kvalitet och miljö är viktigt för oss. Vi är därför både kvalitets-  och miljöcertifierade, vilket har resulterat i hållbara och energibesparande produkter med låg miljöpåverkan

Vår målsättning är att ALT Hiss ska vara det naturliga valet för att få hjälp att hitta rätt lösningar och produkter för dina behov. Det klarar vi med hjälp av 190 välutbildade och yrkesskickliga medarbetare. Välkommen till oss på ALT Hiss!

Vår historia

  • Företaget bildades 1994 av fyra arbetskamrater med kompletterande bakgrunder från det nedlagda Deve-hissar i Alvesta. ALT Hiss hade en egen produkt utöver konventionella hissar – en smalhiss med unika inbyggnadsmått och drivsystem som gav eko och gjorde företaget känt.
  • 1998 öppnades kontor i Göteborg.
  • 2004 certifierades ALT Hiss i enlighet med ISO 9001 och 14001.
  • 2005 öppnas kontor i Stockholm och Malmö.
  • 2006 byggs nya lokaler i Alvesta som är mer anpassade efter verksamheten. Bland annat byggs ett provtorn där det ges möjlighet att testa ny teknik och utrustning.
  • 2016 öppnas kontor i Norrköping.
  • 2020 förvärvas Jönköpingsföretaget GT Hiss & El som blir ett helägt dotterbolag.
  • 2021 tillbygge av huvudkontoret i Alvesta. Totalt 1300 kvm kontors- och produktionslokaler.
  • Idag produceras cirka 750 kompletta hissar om året - runt en tredjedel som moderniseringspaket och två tredjedelar som nya hissar. Därtill monteras drygt 100 handikapphissar och 20 rulltrappor. Vi har dessutom fler än 12.000 enheter i vår kontrakterade servicestock.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev med tips och information kring hissar skickas ut ungefär fyra gånger per år.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.
 Informationsmaterial

Här kan du ladda ner och läsa våra olika informationsbroschyrer. Önskar du tryckta versioner så använd formuläret i sidfoten och skriv vilken eller vilka du vill ha och postadress så skickar vi dem till dig!ALT Företagspresentation (pdf)
 ALT Optima (pdf)
 

ALT Trend (pdf)
 

ALT Maxima (pdf)
 

ALT Rulltrappor & rullbanor (pdf)

 

ALT Service och modernisering (pdf)

 

ALT-hissar är byggda för återanvändning (pdf)

Miljöpolicy

ALT Hiss verksamhet består i att konstruera, tillverka, försälja och installera samt underhålla varu -personhissar och rulltrappor.

Våra tjänster och produkter, egentillverkade respektive från underleverantörer, skall med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt påverka vår miljö på minsta sätt.

ALT Hiss skall ständigt arbeta för minskad miljöpåverkan genom att verka för återvinning/återanvändning och genom att förebygga föroreningar med hänsyn till uppsatta miljömål.

Alla medarbetare vid ALT Hiss skall vara medvetna om de krav som ställs på dem, om de miljömål och planer som har satts upp. Följa de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet. Öppenhet och dialog med anställda, berörda myndigheter samt allmänhet skall gälla i miljöfrågor.

ALT Hiss verksamhet och ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001, och arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Kvalitetspolicy

ALT Hiss verksamhet består i att konstruera, tillverka, försälja och installera samt underhålla varu -personhissar och rulltrappor.

Genom ständiga förbättringar av produkter och rutiner, utveckling och engagemang av medarbetarna, strävar ALT Hiss efter att i rätt tid leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens förväntningar och krav.

Alla medarbetare vid ALT Hiss skall vara medvetna om de krav som ställs på dem, om de kvalitetsmål och planer som har satts upp. Följa de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.

ALT Hiss verksamhet och ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001, och arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.