Stark tillväxtresa på "vit fläck"

2023-10-19 10:42:57

Norrköping med omnejd var länge en vit fläck på kartan för ALT Hiss. Samtidigt som vi funderade på att etablera oss i regionen köptes ett lokalt hissföretag i Norrköping upp av ett riskkapitalbolag. 
Pierre Amneklew och Johan Thornestedt på det lokala hissbolaget var inte sugna på de förändringar som ägarbytet innebar. De ville ha fortsatt fokus på kundvård och familjär känsla. Här möttes våra vägar och regionkontoret i Norrköping var snart ett faktum.


Vid starten av regionkontoret i Norrköping i april 2016 var man fyra personer. Nu sju år senare jobbar här 21 personer. En stark tillväxtresa som bland annat har inneburit inte mindre än fyra flyttar.

– Första flytten berodde på att lokalen brann ner. I övrigt är det behov av ökad yta som gjort att vi bytt lokaler. Nu senast i april flyttade vi in i de nuvarande med kontor och lager på totalt 700 kvm. En betydande ökning från förra lokalens 200 kvm, så nu ska vi nog klara oss ett tag, säger Pierre Amneklew, regionchef med nyhiss och modernisering som ansvarsområde.


Pierre Amneklew, regionchef i Norrköping.

 
Johan Thornestedt, som ansvarar för service och montageledning, fyller i:

- I de här lokalerna har vi exempelvis helt andra möjligheter att lagerhålla reservdelar. Genom att vi har fler reservdelar på hyllan kan vi utföra åtgärder snabbare och därmed ger våra kunder ännu bättre service. 

De nya lokalerna ger också bättre förutsättningar för att lagra och förvara hissar som kommer från fabriken i Alvesta innan de ska ut på byggena för montage, där det ofta är ont om plats.


De nya lokalerna har gott om plats för både reservdelar och kompletta hissar i väntan på leverans ut till byggen.


Servicetekniker Erik Lundell och Johan Thornestedt, ansvarig för service och montageledning, plockar fram reservdelar på lagret som nu är betydligt större än i tidigare lokaler, vilket gör det möjligt att har mer ”hemma på hyllan”.

 
Kundvård ger lönsamhet i längden

Trots en stark tillväxt sedan starten är det inte ett mål i sig. Det är snarare kundvård som är i fokus.

- Vi är lyhörda och finns tillgängliga för våra kunder. Det blir roligare att jobba då och det är viktigare än tillväxt och vinster. Och andra sidan är jag också övertygad om att vårt kundfokus på sikt leder till nya och fler uppdrag, säger Pierre när vi besöker en pågående modernisering hos Brf. Norrgården.

Pierre som varit i hissbranschen sedan 2005 har haft kontakt med Brf. Norrgården under många år. Ett bra exempel på att kundvård lönar sig och bygger förtroende menar Pierre.
 


- Vi är ju väldigt nöjda med ALT Hiss och därför har vi fortsatt anlita dem, faktiskt i mer än 10 års tid nu. Att vi som inte vet någonting om hissar kan känna förtroende för och lita på företagets medarbetare är avgörande. Det är guld värt att de inte försöker lura på oss någonting, utan är ärliga och ger oss relevanta råd, säger Kajsa Edman, ordförande i Brf Norrgården.
 
 
Det är Magnus Andersson och Kristoffer Eriksson som tillsammans moderniserar Brf. Norrgårdens åtta hissar. Hissarna är så kallade trumhissar, som innebär att de saknar motvikt. Istället rullas hissens linor upp på en trumma.
 

Modernisering och service stort – men nyhiss växer

Ända sedan starten har service och modernisering varit de stora bitarna på regionkontoret i Norrköping. Senaste åren har nyhiss blivit en allt större och betydande del som stadigt växer, men konkurrensen är samtidigt hård. 

- Jag tror att vi hade ökat ytterligare på nyhiss-sidan om fler inköpare och byggare både hade känt till och i högre grad beaktat våra fördelar med helt öppna system, smidiga modullösningar och att hissarna redan från början är anpassade för att kunna återanvändas flera gånger, säger Pierre Amneklew.

Peter Eriksson, arbetsledare för modernisering, berättar att Norrköping antagligen är unikt med en förhållandevis stor andel mindre fastighetsägare och många äldre hissar.

– Det gör att det finns ett stort behov av modernisering i den här regionen under lång tid framöver, säger Peter och fortsätter:

– Många av de andra företagen i branschen gör hellre kompletta utbyten. Vi kan spara mycket material och pengar genom att modernisera istället och bara byta det som är utslitet. Och där har vi en stor fördel med den stora erfarenhet av modernisering och speciallösningar som finns i företaget. Och att vi genom egen konstruktion och tillverkning i vår fabrik i Alvesta där vi kan anpassa det mesta är ytterligare en fördel.
 


Peter Eriksson och Pierre Amneklew diskuterar ett pågående projekt.

 
Egen problemlösare

Faktum är att regionkontoret i Norrköping har en helt egen problemlösare som i huvudsak arbetar med fördjupande felsökning och konstruktioner av olika speciallösningar. Han heter Niklas Stolpe. På lagret har han en testbänk där han provar fram olika lösningar på problem och utmaningar som uppstår, inte minst med äldre hissar.

- Vi har hand om service på en del lite äldre hissar av olika fabrikat. Den äldsta hissen helt i original är faktiskt från mitten av 1930-talet, så med dem till exempel uppstår det lite då och då saker som kräver speciallösningar. Och även när vi moderniserar äldre hissar måste man ibland vara kreativ för att få det att fungera, säger Niklas Stolpe.  
 


Niklas Stolpe, regionkontorets egen problemlösare undersöker ett kretskort.

 
Förebyggande istället för haveri

Johan Thornestedt berättar att ambitionen är att kunna arbeta förebyggande med samtliga hissar man har service på, något alla tjänar på i längden.

- Förebyggande byte av slitagedelar och modernisering före haveri. Vi jobbar mycket med att få in den insikten, att det lönar sig i slutändan. Inte minst rent ekonomiskt, men även för att slippa oönskade och i värsta fall långa stillestånd. Hos många av våra kunder har vi fått det förtroendet att de litar på när vi säger att något behöver göras, avslutar Johan.
 


Eric, Oskar, Henrik och Casper, några av företagets hisstekniker, vidareutbildas om nödtelefoner för hissar.

 
 
Övergripande information om regelverket för hissar

• Boverkets föreskrifter om hissar anger de regler och krav som hissar ska uppfyllas.
• Det regelverk och säkerhetskrav som är eller var aktuella när hissen installerades är gällande till dess att hissen ändras. Det innebär en hiss som installerades exempelvis 1980 ska uppfylla det regelverk som var aktuellt då.
• Vid ändring av en befintlig hiss är grundregeln att utbytt del ska uppfylla kraven som gäller för nya hissar. Vid exempelvis byte maskin eller apparatskåp måste hissen uppgraderas för klara stora delar av kraven för en nyhiss. 
• Professionell skötsel och underhåll är ett krav enligt Boverkets föreskrifter. Likaså årlig säkerhetsbesiktning.
• Tänk på att äldre hissar kan sakna säkerhetsutrustning som idag anses självklar och som är krav på nya hissar. Vi rekommenderar fastighetsägare att med professionell hjälp se över äldre hissar för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister och åtgärda dem. Vi gör det kostnadsfritt, läs mer.
• Läs mer om säkerhetsrisker i gamla hissar eller hämta Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare (pdf)

Fler case

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga