Sänk hissens driftskostnader med vårt öppna styrsystem och olåsta serviceinstrument

Visst är det lockande att köpa en billig hiss. Ännu bättre är att köpa en hiss som är billig under hela dess livslängd. Våra öppna styrsystem där serviceinstrument följer med alla nya hissar håller nere kostnaden och låser inte upp dig i dyra lösningar.


Den stora volymen av nyhissar som säljs i Sverige har styrsystem med låsta serviceinstrument där hisstillverkaren måste anlitas för de flesta service- och reparationsärenden.

Sådan inlåsning gör det svårt att välja vilken servicefirma man vill, eftersom det oftast inte ens går att programmera om nödtelefonen utan hisstillverkarens hjälp. Ett annat exempel är att de flesta reparationer, till exempel byte av kontaktor eller frekvensomriktare, kräver hisstillverkarens serviceinstrument för driftsättning av hissen efter reparationen.

Det är inte ovanligt att en motsvarande reparation kan göras för halva kostnaden med en hiss från ALT då vi har ett öppet styrsystem med upplåst serviceinstrument där alla auktoriserade hissfirmor kan utföra reparationer.

Upplåst serviceinstrument följer med alla hissar från ALT 

Alla nya ALT-hissar levereras alltså med öppna styrsystem och serviceinstrument som är upplåsa under hela hissens livslängd. Det innebär att du inte är måste välja oss för service och reparation om du inte vill. Vi sticker istället ut hakan och menar att ett bra serviceerbjudande med rimliga priser och kunniga servicetekniker är bättre än att "tvinga" kunder till oss genom låsta system. Över 10.000 enheter i vår kontrakterade servicestock tycker vi är ett bra kvitto på det.

Vad är ett serviceinstrument?

Serviceinstrumentet ger en översikt av hissens funktioner, möjlighet att styra och programmera hissen. Framförallt ger serviceinstrumentet möjlighet att utföra alla typer av service och reparationer. 

Service och underhåll en stor del av hissens totalkostnad

Då en hiss har en livslängd på minst 25 år är service och underhåll en betydande del av hissens totalkostnad. Tänk därför på, om du låter ett byggföretag köpa in hissen till ert hus, att vara noga med att ge dem direktiv att hissen inte bara ska vara billig i inköp – utan även ger frihet i framtida val av hisspartner för service och underhåll.

Givetvis vill vi också gärna serva våra hissar, men inte för att du är tvingad att låta oss göra det, utan för att du vill anlita oss för att vi tillhandahåller en god service till rimlig kostnad. Vi låser inte upp dig i dyra lösningar!

Kontaka oss här nedan om du vill veta mer.


Ytterligare information

Vill du veta mer kontakta oss på 0472-390 700 eller fyll i din e-postadress alternativt telefonnummer. Vi hör av oss!

Namn
Telefon
E-postadress (obligatorisk)

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga