Jour och service av innovativa parkeringssystem

2023-09-28 10:51:05

Hissar som klarar bilar och truckar, ja det har vi i sortimentet. Smarta lösningar för bilparkering, det har vi inte. Det har däremot företaget Metrisk som vi hjälper med jour och service.

ALT Hiss och Metrisks vägar korsades av en slump för ett antal år sedan. Medarbete i respektive företag kände varandra. Och när Metrisk behövde extra resurser till serviceorganisationen fick vi frågan om vi kunde och ville hjälpa till. Och på den vägen är det.

Metrisk tillhandahåller parkeringssystem som optimerar behovet av parkeringsyta. Bland annat genom att fordonen kan parkeras tätt och även vertikalt utan att flera separata våningsplan behövs. Detta tack vare ett slags hissystem som flyttar plattformar, som fordonen parkeras på, både i sid- och höjdled. 
 
I framför allt Stockholm, men även andra orter, hjälper ALT Hiss servicetekniker Metrisk med både jour och service. I Stockholm är det vår servicetekniker Roland Johansson som är kontaktperson mot Metrisk och han är troligtvis också den inom ALT Hiss som har mest och bäst koll på parkeringssystemen.
 
– Roland är en klippa och samarbetet med honom och övriga på ALT Hiss funkar helt perfekt, det är 100-procentigt, säger Peter Urbom, som är kvalitetsansvarig på Metrisk.
 
Peter Urbom berättar att det till allra största delen är underhålls-service som utförs på parkeringssystemen och att jourutryckningar inte behövs i någon större utsträckning. 
 
- Precis som för hissar krävs det noggrann och regelbunden service för att systemet ska fungera felfritt. I början på nya anläggningar kan det bli lite mer jour. Delvis för att systemet behöver trimmas in, men till största delen för att användarna är ovana. Det blir enklare grejor som att man parkerar fel eller kör emot något och då måste vi ut och hjälpa till och även kontrollera så inget på systemet tagit skada, säger Peter Urbom. 

Roland Johansson, servicetekniker på regionkontoret i Stockholm, berättar att samtidigt som servicen av Metrisks parkeringssystem breddar kunskapen, är det väldigt likt att jobba med hissar.

– Exempelvis finns det precis som på hissar olika givare. På parkeringssystemet berättar givarna bland annat var plattformarna befinner sig och på en hiss berättar de på vilken våning hissen befinner sig. Så vet man hur en hiss fungerar, vet man också en hel del om parkeringssystemen, säger Roland Johansson, servicetekniker på regionkontoret i Stockholm.

– Våra företag har många likheter och ALT Hiss personal är riktigt bra – de är kunniga, intresserade och serviceminded, avslutar Peter Urbom.
 


Om Metrisk

• Metrisk är marknadsledande avseende systemparkering i Norden med en marknadsandel på 75 procent.
• En traditionell parkering använder ungefär 25 kvm per fordon, medan det med Metrisk lösningar bara behövs från 8 kvm per fordon.
• Metrisk etablerades 2015
•  Företaget levererar cirka 600 systemplatser per år
• Huvudkontoret finns i Oslo och avdelningskontor i Stockholm
• Läs mer på www.metrisk.se 

Fler case

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga