Hissar för alla typer av byggnader och miljöer!

Vi har ett brett sortiment av moderna och energieffektiva hissar för exempelvis bostäder, kontor, varuhus, skolor, sjukhus, industrier och lager. Vi har även trappliftar, småvaruhissar och B-liftar. Vårt hissprogram är indelat i tre produktgrupper: Trend, Optima och Maxima
 

Vårt breda sortiment gör att det inte är vårt utbud av hissar som styr vilka lösningar vi föreslår – utan det är istället just dina behov, krav och förutsättningar. Att vi dessutom kan erbjuda hissar med alla drivsystem; lin- eller hydrauldrift med eller utan maskinrum ökar flexibiliteten ytterligare.

Få hisstillverkare kan idag erbjuda hissar med maskinrum, som är den klart enklaste och billigaste tekniken att utföra underhåll och framtida moderniseringar av hissar på.

Tillsammans skapar vi en lösning efter dina önskemål – genom att hitta rätt hiss att utgå från, som vi sedan anpassar efter era behov.

Trend

Trend är vår hiss-serie för bostad och publik miljö, från hissmodellen Trend 50 av plattformstyp för 410 kg till de större hiss-modellerna i korgutförande med maxlast upp till 2 000 kg. Med Trend-serien har vi komponerat ett optimalt produktsortiment för olika miljöer och driftförhållanden – från enklaste bostadshus till hotellet med extra allt.

Trendseriens hissmodeller gör det enkelt att välja hiss - men med vårt modulsystem har du ändå full valfrihet att anpassa hissarna om du vill. Tillsammans skapar vi en lösning efter dina önskemål – genom att hitta rätt hiss att utgå från, vilken vi sedan justerar efter era behov. Det är fullt möjligt att byta ut komponenter som exempelvis hisskorg och dörrar eller anpassa designen av korgen. Med våra Trend-hissar har du full valfrihet!

Mer om Trend »

hisstyp_lin_03.jpg
 

Optima

Optima är en speciellt framtagen hiss för kommersiella fastigheter och flerbostadshus där modulerna är fasta med få valmöjligheter. Standardiseringen av hissen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket kvalitet för pengarna. I både Trend- och Optimaserien arbetar vi med ett öppet styrsystem och komponenter från den fria marknaden för en konkurrensutsatt service- och underhållsmarknad.

Mer om Optima »

hisstyp_hydral_01.jpg

Maxima

Maxima är våra person- och varuhissar för platser som affärshus, sjukhus, industrier, lagermiljö, parkeringshus med mera. Vi har ett antal olika utgångsstorlekar på hisskorgar och dörrbredder – med lastkapaciteter från 800 kg till 12 ton. I en dialog om hur den specifika hissen ska användas kommer vi sedan överens om hur hissen, eller hissarna, ska utrustas och anpassas för att bäst fylla sin roll i just din miljö.

Mer om Maxima »

Övrigt sortiment

I vårt sortiment finns även trappliftar, småvaruhissar och B-liftar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, 0472-390 700 eller info@alt.se.


 

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar över våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga