Hissar för alla typer av byggnader och miljöer!

Vi erbjuder ett brett sortiment av moderna och energieffektiva hissar för alla typer av miljöer och byggnader – från bostäder och kontor till sjukhus och industrier. Vi har även trappliftar, småvaruhissar och B-liftar. 


Stor flexibilitet och specialanpassade lösningar

Egen konstruktion och tillverkning ger stor flexibilitet och möjlighet att ta fram lösningar för de flesta önskemål. Vi erbjuder hela bredden från standardiserade modeller till helt och hållet specialanpassade och unikt designade hissar. Det är alltså dina behov, krav och förutsättningar som styr våra förslag och lösningar.

Specialister på hissar i träbyggnader

Vi gillar trä. Våra hisskorgar byggs i trä. Och vi har stor erfarenhet av, och är specialister på, hissar i träbyggnader. Ofta där hisschakten är gjorda av limträstomme. Tillsammans med byggbolag har vi utvecklat metoder som säkerställer att våra hissar fungerar lika felfritt i byggnader och hisschakt av trä som av betong.

Hissar konstruerade för återanvändning

Våra hissar är inte bara energieffektiva. De är också konstruerade för att kunna återanvändas, flera gånger om. Det är bra för både miljö och plånbok. Våra hissar är dessutom uppbyggda kring helt öppna modulsystem och levereras med upplåsta serviceinstrument.

Hissar med eller utan maskinrum

Få hisstillverkare kan som vi erbjuda hissar med maskinrum, som är den klart enklaste och billigaste tekniken att utföra underhåll och framtida moderniseringar av hissar på. Vi har givetvis även lösningar för maskinrumslösa hissar. Dessutom kan vi erbjuda hissar med både lin- och hydrauldrift.

Vårt hissprogram är indelat i tre produktgrupper: TrendOptima och Maxima. Läs mer om dem här nedan och besök hissguiden för ritningar får våra vanligaste hissar.

Vill du veta mer eller har frågor så tveka inte att kontakta oss!
 

Trend

Trend är vår hiss-serie för bostad och publik miljö, från plattformshissen Trend 50 för 410 kg till de större hiss-modellerna i korgutförande med maxlast upp till 2 000 kg. Med Trend-serien har vi komponerat ett optimalt produktsortiment för olika miljöer och driftförhållanden – från enklaste bostadshus till hotellet med extra allt.

Trendseriens hissmodeller gör det enkelt att välja hiss - och med vårt modulsystem har du ändå full valfrihet att anpassa hissarna om du vill. Tillsammans skapar vi en lösning efter dina önskemål – genom att hitta rätt hiss att utgå från, vilken vi sedan anpassar efter era behov. Det är fullt möjligt att byta ut komponenter som exempelvis hisskorg och dörrar eller ta fram en helt unik designen av korgen. Med våra Trend-hissar har du full valfrihet!

Mer om Trend »

hisstyp_lin_03.jpg
 

Optima

Optima är en speciellt framtagen hiss för kommersiella fastigheter och flerbostadshus där modulerna är fasta med få valmöjligheter. Standardiseringen av hissen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket kvalitet för pengarna. I både Trend- och Optimaserien arbetar vi med ett öppet styrsystem och komponenter från den fria marknaden för en konkurrensutsatt service- och underhållsmarknad.

Mer om Optima »

hisstyp_hydral_01.jpg

Maxima

Maxima är våra person- och varuhissar för platser som affärshus, sjukhus, industrier, lagermiljö, parkeringshus med mera. Vi har ett antal olika utgångsstorlekar på hisskorgar och dörrbredder – med lastkapaciteter från 800 kg till 12 ton. I en dialog om hur den specifika hissen ska användas kommer vi sedan överens om hur hissen, eller hissarna, ska utrustas och anpassas för att bäst fylla sin roll i just din miljö.

Mer om Maxima »

Övrigt sortiment

I vårt sortiment finns även trappliftar, småvaruhissar och B-liftar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, 0472-390 700 eller info@alt.se.


 

Hissguiden med ritningar

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov.
Här finns även ritningar för många av våra hissar. »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Lokal tillverkning

Vid fabriken i Alvesta tillverkar vi hissarnas bärande delar och apparatskåpen. På så vis är vi väldigt flexibla.
Produktionen av apparatskåp är speciellt uppskattad då de håller svensk standard och utformning. Detta uppskattas främst av driftstekniker som ska jobba med hissarna under hela dess livslängd.
Lokal produktion främjar dessutom miljön genom minimalt med transporter.

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
Ort
E-postadress
Text/Fråga