Luftiga guldhissar i Helsingborg

2021-06-09 10:58:02

Vi har tillsammans med Peab utsmyckat Helsingborgs stad med tre guldklädda hissar.

 

Helsingborgs stad har med Peab som entreprenör byggt om gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten och Campus. 

Bron är nu efter ombyggnaden mer tillgänglig för till exempel gående, cyklister och rörelsehindrade tack vare de tre läckra, guldutsmyckade hissarna!


Hisskorgar och hisshackt med två sidor i glas ger en luftig känsla och fin utsikt för resenärerna. 

Hissarna, ur ALT Trend-serien, har specialanpassats för att klara tuffa tag i offentlig utomhusmiljö. Framför allt är hisskorg och hissdörrar extra robusta för att säkerställa hög driftsäkerhet. Även själva hisschakten är anpassade för de påfrestningar som utomhusmiljö innebär.

Om ALT Trend-serien

ALT Trend är hiss-serien för bostad och publik miljö. I Trend-serien står valfriheten i fokus, tack vare vårt modulsystem och vår erfarenhet av olika miljöer och driftsförhållanden för hissar. Det är fullt möjligt att byta ut komponenter som exempelvis hisskorg och dörrar eller anpassa designen av korgen. Med ALT Trend har du full valfrihet!

Fler nyheter

Grenåli i Kalmar AB bygger flerbostadshus mitt i Kalmar centrum med Fredriksskansparken och vackra Malmfjärden inpå knuten. ALT Hiss levererar hissarna.

De 108 bostäderna, fördelas på 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter. Klimatsmarta metoder är i fokus och man kommer att bygga med hög andel trä i såväl stomme som fasad. 

- Eftersom vi har stor erfarenhet av hissar i träbyggnader, gillar vi utvecklingen där andelen flerbostadshus byggda helt eller delvis i trä ökar. Tillsammans med byggbolag har vi utvecklat metoder som säkerställer att våra hissar fungerar lika felfritt i byggnader och hisschakt av trä som av betong, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss.

Hissarna till Grenåli är av modellen ALT Optima med arkitektritade hisskorgar som tillval. Totalt kommer vi leverera nio hissar till projektet som kommer trafikera mellan fyra och sju våningsplan.

 

Om Grenåli Kalmar AB

Grenåli i Kalmar AB är ett nybildat bolag bestående fyra lokala aktörer: Projektbyggaren i Blekinge AB, Multibygg Sydost AB, LW Fastigheter samt ML i Kalmar AB. Bolaget kommer att projektera och bebygga två av de fem etappområdena vid Fredriksskans. Byggare är Multibygg Sydost AB.

Om ALT Optima

ALT Optima är en standardiserad hiss för flerbostadshus upp till 16 våningar med en hisskorg som rymmer såväl möbler som bår. Standardiseringen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket hiss för pengarna.

I samtliga vår hisserier arbetar vi med öppna styrsystem och standardkomponenter, vilket gör att vem som helst med tillgång till reservdelar kan serva våra hissar. Det innebär att vi inte låser upp dig och det ger dessutom lägre underhållskostnader.

Innebandyföreningen Växjö Vipers bygger till sin anläggning Fortnox Arena med inte mindre än 19 våningar upp i det blå. Två hissar från ALTs Trend-serie kommer ta hand om resorna mellan våningsplanen i byggnaden. 

Växjö Vipers faciliteter kommer i och med Nivika Center, som blir stadens högsta byggnad, att utökas och samtidigt kompletteras med bostäder för framförallt unga vuxna som studerar och arbetar i området. Projektet består av två etapper, dels ett höghus med 157 bostäder som kommer resa sig 19 våningar ovan mark, dels en tillbyggnad av arenadelen som bland annat rymmer kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan.

- Det är roligt att få leverera hissarna till den här byggnaden, inte minst då det inte är jättevanligt med 19 våningar utanför storstäderna och detta är tredje projektet vi gör bara i Växjö. Det ställer extra krav på både tekniklösningar och montage och vi känner oss väldigt trygga med den erfarenhet vi byggt upp på denna typ av höga byggnader, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss.

Hissarna av typen ALT Trend 600 är en hiss utan kompromisser och lämpar sig väl för den här typen av byggnader med många våningsplan och hög användningsfrekvens. Trend 600 har driv- och dörrsystem med kapacitet för hög driftintensitet. Trend 600 erbjuds dessutom med stor flexibilitet i tillval på material och utförande – till exempel fullt ut unik och arkitektritad inredning.

Nivika Center på Arenastaden i Växjö är ett samarbete mellan Växjö Vipers och fastighetsbolaget Nivika. GBJ Bygg kommer stå för byggnationen. Projektet kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och planeras stå klart under första kvartalet 2023.

Vi har nyligen uppnått ytterligare en milstolpe i företaget – då vi passerat 10.000 enheter i vår kontrakterade servicestock. Oerhört kul! 

Vi tackar alla kunder, leverantörer och våra fantastiska medarbetare – vilka alla är avgörande för vår framgång – och passar på att önska en riktigt trevlig sommar!

Vårt huvudkontor och växel öppen som vanligt hela sommaren – du kan alltid komma i kontakt med oss. Utanför ordinarie arbetstid når du oss för akuta problem på vårt journummer.

 

Vi hälsar André Andersson välkommen till ALT-gänget! Han är ny på jobbet från 1 juni och kommer jobba med nyhissförsäljning i Malmö-regionen.

André har varit i hissbranchen sedan 2011, först under några år som tekniker och därefter har han jobbat med försäljning.

- Jag tycker det ska bli spännande att jobba med försäljning mot nyhiss, det har jag inte gjort så mycket tidigare. För egen del ser jag det som en styrka att jag har den tekniska bakgrunden och kunskapen om hissar för att ge kunderna de optimala lösningarna för deras behov, säger André och fortsätter: 

- ALT känns som ett väldigt familjärt företag med en platt organisation. Alla ses som lika viktiga delar i kedjan och de olika avdelningarna jobbar nära varandra. Jag känner mig taggad att komma igång!


Om André Andersson

Familj: Fru och två barn
Bor: Lund
Fritid: Familjen, fiske, resor, skidåkning

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg genomgår just nu omfattande om- och tillbyggnad. ALT Hiss har fått förtroendet att leverera de nya hissarna som anpassats för att smälta in i den speciella miljön.

 

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och den anrika byggnaden nu är i stort behov av standardhöjande åtgärder. Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar in i en ny anläggning under marknivå framför museet och att en ny entré öppnas upp. Nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

ALT Hiss levererar och installerar de tre nya hissarna, vars design kommer passa väl in i den nya toppmoderna anläggningen. Samtliga tre hissar utgår från ALTs Trend-serie, vilka är smidiga att anpassa och skräddarsy efter olika behov tack vare den unika moduluppbyggnaden.

– Det har varit en lång och spännande process med många tankar och idéer kring utformning och utseende av byggnaden vilket såklart också påverkar hissarnas konstruktion och design, säger Lasse Claesson, som arbetar med försäljning på ALT Hiss, och fortsätter:

- Det känns tillfredsställande att vi har kommit i mål med lösningar som passar väl in i byggnaden – de glasade hissarna kommer bli riktigt bra i akvariemiljön!

Delvis glasade hissar förstärker akvariemiljön

Två av de tre hissarna som ALT levererar kommer vara placerade i den nya entrén och ta besökarna till och från akvariet under jord. Hissarna är delvis glasade och kommer på så sätt förstärka akvariemiljön. Den tredje hissen ersätter hissen i den befintliga byggnaden som tar besökarna mellan våningsplanen ovan jord och placeras i befintligt hisschakt. 

- Hissen som ska sättas i befintligt schakt har varit något av en utmaning. Den är specialanpassad för att verkligen maximera korgutrymmet och har förändrats några gånger under projekteringens gång, men med riktigt bra slutresultat, avslutar Lasse Claesson.

Om- och tillbyggnaden Sjöfartsmuseet Akvariet utförs av Flodén Byggnads AB. Byggnaden ägs av Higab, ett av Göteborgs stads fastighetsbolag. ALT Hiss har tidigare levererat hissar till Higabs byggnader och även genomfört moderniseringar i hissbeståndet. Dessutom har ALT serviceavtal på halva Higabs hissbestånd.

Illustrationer: Higab/Gajd arkitekter

Om ALT Trend-serien 

Trend-hissarna är moduluppbyggda och därmed flexibla och anpassningsbara för olika miljöer och driftförhållanden – från enklaste bostadshus till hotellet med extra allt.

 • Max kg: 500/2000
 • Antal våningar: 2-16
 • Hastighet (m/s): 0,15-2,5
 • Energiklass: A

Förra året var ett fantastiskt år för ALT Hiss och 2021 har fortsatt likadant – det är full fart på alla fronter inom företaget. Inte minst i region Malmö där ALT på senaste tiden fått in inte mindre än 17 olika moderniseringsprojekt och nyhissprojekt.


- Det är fantastiskt kul att vi har fått förtroendet att utföra moderniseringarna och nyhiss-installationerna i de här projekten. Det visar att vi har bra produkter och väl utförda referensobjekt med nöjda kunder som rekommenderar oss, säger Nicklas Nilsson, regionchef på ALT Hiss, och fortsätter: 

- Ett av de mer omfattande uppdragen är bostadsrättsföreningen Stenbocken i Malmö där vi ska modernisera inte mindre än 19 linhissar, på 10 respektive 6 plan, i tre etapper under tre år. Eftersom hissarna har varit med sedan husen byggdes på 60-talet blir det en omfattande modernisering där vi i princip kommer byta allt förutom bärram och motvikt.

- Bra produkter och kunder som rekommenderar oss, i kombination med fantastiska medarbetare, är viktiga framgångsfaktorer, säger Nicklas Nilsson, regionchef på ALT Hiss.

 

Sven Sturesson, ordförande i Brf. Stenbocken, säger såhär om moderniseringen och om varför man valde att lägga uppdraget på ALT Hiss:

- Vi har tre hissar som vållar extra problem för oss och som behöver bytas. En hisskonsult hjälpte oss med inventering, anbudsförfrågan och urval av leverantörer. I samband med det såg vi också att vi inte vann något med att vänta med att modernisera de övriga 16 hissarna.

- Vi gav ALT Hiss uppdraget att utföra moderniseringen på grundval av företagets kompetens, goda referenser och den lokala närvaron samt prisbilden. Vi ser fram emot att få hissarna utbytta med start nu i höst.

Moderna kontorslokaler i Hyllie

Ett nyhissuppdrag som Nicklas Nilsson nämner lite extra är kontorsprojektet Kvartetten i Hyllie, som kommer bestå av 16000 kvm moderna kontorslokaler och väntas stå klart i början av 2023. 

- Kvartetten kommer bli en byggnad som sticker ut, inte minst då den ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket ställer krav på bland annat miljöprestanda. Vi kommer installera åtta hissar i Kvartetten. Två stycken 3-gruppshissar av typen ALT Trend, på sju respektive tio plan. Dessutom ytterligare två ALT Trendhissar på två plan, avslutar Nicklas Nilsson.

Kvartetten blir ett spännande kvarter med flera fasader, alla med olika identiteter och utseenden som har anknytning till Öresundsregionen. Byggnaden kommer att certifieras enligt både Miljöbyggnad Guld och WELL. Byggherre är Peab och Wihlborgs fastigheter är slutkund. (Foto/illustration: Wihlborgs fastigheter)

Marco Olsson är sedan en tid tillbaka ny servicearbetsledare i Malmö-regionen. Marco har jobbat i ungefär fyra år på ALT Hiss, först som servicetekniker i Helsingborgsområdet och därefter i Hässleholm/Kristianstad. Totalt har han drygt 15 års branscherfarenhet.

- I min nya roll vill jag tillföra en ännu snabbare och mer exakt felavhjälpning samt en nära kundkontakt, säger Marco Olsson.

Den tidigare tjänsten som servicetekniker innebar varierade arbetsdagar med stor frihet under ansvar, men även som servicearbetsledare blir det variation:

- Jobbet består av mycket planering och administration, men även en hel del kundkontakter och support till serviceteknikerna. Jag tycker det är roligt att som nu ha mer överblick på helheten, säger Marco och avslutar:

- Jag trivs väldigt bra här på ALT Hiss. Det är ett väldigt jordnära företag där det känns som att alla är på samma nivå, och det finns en stor kunskap inom företaget.

ALT Hiss har ingått ett rikstäckande ramavtal med två av landets största privata fastighetsbolag, Victoria Park och Hembla, avseende modernisering av hissar.

 

- Det är jätteroligt att dessa stora fastighetsaktörer väljer att anlita oss, säger Peter Reinholdsson, ansvarig för modernisering på ALT Hiss, och fortsätter:

- Vi har en organisation som väl möter upp mot de krav som ställs i det här avtalet. Egen tillverkning av hissar som är moduluppbyggda i kombination med våra öppna styrsystem gör oss också väldigt flexibla när det kommer till hissmodernisering.

Peter Reinholdsson, ansvarig för modernisering på ALT Hiss, ser fram emot samarbetet med Victoria Park och Hemla.

Victoria Park och Hembla är två av landets största privata fastighetsägare och ägs sedan 2019 av Vonovia SE, ett av Tysklands och Europas största bostadsbolag. Victoria Park och Hembla har långsiktigt ägande där man renoverar och förädlar sina respektive fastighetsbestånd som affärsidé.

- Vi valde ALT Hiss som leverantör då de har en bra rikstäckande organisation med kompetenta medarbetare. Vi känner att ALT Hiss kan leverera bra kvalitet och då de som vi är ett expanderande företag kan vi växa tillsammans. Dessutom håller de en fördelaktig prisnivå, säger Carl-Fredrik Finnson, strategisk inköpare på Victoria Park och Hembla.


Carl-Fredrik Finnson, strategisk inköpare på Victoria Park och Hembla.


Om ALTs moderniseringskoncept

 • Företagets nyproducerade hissar är uppbyggda av komponenter som bygger på flexibla moduler. Modulerna är lika lämpliga att använda för modernisering. 
 • Samma komponenter som till nyproducerade hissar innebär enklare underhåll och reservdelsförsörjning – och en väl utprovad produkt. 
 • Modulsystemet fungerar för modernisering av alla slags hissar, oavsett typ och fabrikat.  
 • Med modulsystemet går det modernisera hela eller delar av en hiss.
   

Om Victoria Park

 • En av Sveriges största privata fastighetsägare
 • Finns på 14 orter och har totalt 16 700 lägenheter
 •  Har sedan 2012 inriktat sig på att förvärva, äga och förädla bostäder i framförallt miljonprogramsområden. 
 • Läs mer på victoriapark.se

 

Om Hembla

 • En av landets största privata hyresvärdar
 • Finns i 18 kommuner i Stockholmsområdet, Mälardalen, Norrköping, Tranås och Uppsala. 
 • Drygt 21 400 familjer bor hos Hembla
 • De flesta fastigheterna byggda på 1960- och 1970-talen vilka successivt renoveras och moderniseras
 • Läs mer på hembla.se

Idag har vi lämnat över nio hissar till Växjös kommunala fastighetsbolag, Vöfab, genom totalentreprenören Skanska. 

Det är Växjös nya stations- och kommunhus, som varit ett uppmärksammat byggprojekt, och som idag på slutmötet blev godkänt. Med stolthet är vi en av de entreprenörer som överlämnade ett helt rent protokoll utan en enda anmärkning till slutmötet!

ALT Hiss har i projektet levererat sju linhissar varav en 3-grupp i 1,6 m/s och en stor hydraulhiss ner till cykelgaraget (som rymmer 260 cyklar) samt en låglyftande specialhiss på översta plan för passage till en uteterass.

 

Byggnaden, som är i miljöklass Guld, är värd ett besök om ni är i krokarna! (Illustration: Växjö kommun)

 

Daniel Feric, en av våra montageledare i en av hissarna i Växjös nya stations- och kommunhus.

 

 

ALT Hiss har tagit sig igenom nålsögat för den lista av Superföretag som analysföretaget Bisnode tar fram varje år. En lista bara drygt en promille av alla bolag hamnar på.

Listan över Superföretagen skiljer sig från många andra liknande listor. Det finns ingen jury eller krav på anmälan, utan sammanställningen bygger på bokslutsinformation från alla svenska aktiebolag (som omsatte mer än 10 miljoner förra året). 

För att komma med på listan krävs att företagen under fyra år i rad lever upp till högt ställda krav gällande tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

- Det är fantastiskt kul att hamna på listan över landets Superföretag, speciellt med tanke på listans hårda kriterier. Jag ser det som ett kvitto på att vi har hittat rätt i vår affärsmodell och att våra produkter står sig väl i konkurrensen – framför allt från de stora internationella aktörerna, säger Peter Kjellsson, marknadschef och en av företagets två delägare. 

Bisnode kan se att superföretagen gör saker och ting annorlunda än konkurrenterna. Ofta bryter de branschmönstret - allt ifrån att de mäter helt andra parametrar eller arbetar mer systematiskt än konkurrenterna. Ytterligare en skillnad är att superföretagen nyttjar extern finansiering i mycket mindre utsträckning än andra bolag.

- Alla våra investeringar sker med egna medel, och ända från starten för drygt 25 år sedan har vi återinvesterat vinsten i företaget. Just nu bygger vi till exempel ut vårt huvudkontor eftersom vi blivit trångbodda, säger Göran Björkqvist, vd och delägare, och avslutar:

- Jag måste framhålla att den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra fantastiska medarbetare, utan dem hade den resa vi gjort, och fortfarande gör, helt enkelt inte varit möjlig!

 

Superföretagen – så tas listan fram

 • Listan består av alla de svenska aktiebolag (med en omsättning över 10 miljoner det senaste året) som har haft bättre tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering än andra jämförbara företag.
 • Det räcker inte att ha en bra utveckling i ett eller två år. Superföretagen har presterat väldigt bra under varje parameter under fyra års tid.
 • Varje företag och bransch bedöms efter sina förutsättningar, storlek och verksamhet. En "superprestation" inom en bransch behöver inte betyda att den är det inom en annan. På så vis går det att identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur.

Vi växer och är därför i behov av fler medarbetare. Ta chansen och bli en del av ett härligt gäng!

Hissmontörer till Stockholmsregionen

Arbetsledare och reservdelsansvarig  till vårt huvudkontor i Alvesta

Servicemontör till Stockholmsregionen

ALT Hiss köper GT Hiss & El i Jönköping, ett företag som ALT samarbetat med i mer än 25 år, och stärker därmed ytterligare närvaron i Jönköpingsregionen.

ALT Hiss har expanderat kraftigt senaste åren och bygger ut såväl huvudkontoret som organisation för att fortsätta tillväxten, samtidigt som ägarna av GT Hiss & El kommit till en punkt där de kände svårighet att utveckla företaget ytterligare. Därmed är affären både läglig och naturlig för bägge parter.

- GT Hiss & El är ett välskött företag med gott renommé i branschen, och vi har samarbetat med dem under lång tid, så den här affären känns som ett naturligt steg för att ytterligare stärka vår närvaro i Jönköpingsregionen, säger Göran Björkqvist, VD på ALT Hiss och tillika en av två delägare. 

- GT Hiss & El har en gedigen serviceportfölj som vi kommer jobba vidare med för ytterligare tillväxt i regionen.

Skött monotering av hissar och garantiservice åt ALT
GT Hiss & El startades av far och son, Stig och Göran Tropp, som ett serviceföretag i hissbranschen, 1994. De senaste åren har företaget drivits av makarna Göran och Ann Tropp. Företaget har nio anställda varav åtta rena tekniker som utför allt från förebyggande underhåll och modernisering av befintliga hissar och rulltrappor till nybyggnation.

Under alla de år företagen samarbetat har GT Hiss & El monterat hissarna som ALT sålt i Jönköpingsregionen och även skött garantiservice av dem.

- När det nu är dags att lämna över rodret känns det bra att det är ALT Hiss som tar över, säger Göran Tropp, och fortsätter: 

- Vi har samarbetat länge och vet att ALT är ett stabilt företag med en tilltalande företagskultur och stort kundfokus som jag är övertygad att både jag och våra medarbetare kommer passa bra in i.

 

Göran Björkqvist, VD på ALT Hiss, och Göran Tropp, GT Hiss & El är nöjda med affären som de båda menar kommer gynna såväl medarbetare som kunder.

SCA anlitade för tre år sedan ALT Hiss’ återförsäljare Midroc Electro för leverans och montage av hissar till storinvesteringen av massabruket i Östrand. Nu gör SCA det igen till utbyggnaden av massa- och pappersbruket Obbola.

Utbyggnaden av massabruket Östrand i Timrå var en stor investering på i storleksordningen 8 miljarder kronor. ALTs återförsäljare Midroc levererade och monterade tre ALT Maxima industrihissar till projektet. Och nu är det dags igen. När pappersbruk Obbola expanderar med en ny pappersmaskin för att kraftigt kunna öka produktionen, också det en stor investering på 7,5 miljarder kronor, väljer SCA återigen Midroc som hissleverantör.

Den här gången ska Midroc leverera och installera fem stycken ALT Maxima industrihissar. Det handlar bland annat om en hiss med lastkapacitet på 3500 kg och lyfthöjd på 27,5 meter, en hiss med 2350 kg lastkapacitet och inte mindre än 28 meters lyfthöjd samt en hiss med lastkapacitet på 6500 kg och två plans lyfthöjd.

Dessutom har Midroc i samband med den här affären även fått i uppdrag att bygga om en hiss hos SCAs sågverk i Bollstabruk.

- Givetvis känns det bra att återigen få förtroendet att leverera hissar till SCA. Det är ett kvitto på att vi har gjort bra ifrån oss i tidigare projekt, säger Christer Löfqvist, avdelningschef för Hiss hos Midroc.

Hos ALT Hiss är man såklart också nöjda med samarbetet med Midroc och affärerna med SCA.

- Det är tydligt att vi i Midroc har en kompetent återförsäljare och samarbetspartner, säger Erik Björkqvist, ansvarig för återförsäljare på ALT, och avslutar:
- Det visar också att våra hissar, och vår industrihiss Maxima i det här fallet, står sig väl i konkurrensen.

 

Om ALT Maxima 

 • Vanliga användningsområden för Maxima är affärshus, industrier, lagermiljö och parkeringshus.
 • Max kg: 500/12000
 • Antal våningar: 2-16
 • Hastighet (m/s): 0,3-1,0
 • Energiklass: A

Om SCA 

 • SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, är ett Sverigebaserat företag som bland annat tillverkar pappersmassa , sågade trävaror och pellets.
 • Företaget grundades 2019 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
 • SCA har cirka 4000 anställda.
 • SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog.
 • Utbyggnaden av pappersbruket i Obbola kommer öka produktionen av kraftliner från dagens 450 000 ton till 725 000 ton per år. Investeringen beräknas uppgå till 7,5 miljarder kronor.

ALT Hiss har tecknat ett centralavtal med OBOS Sverige, en av landets ledande bostadsutvecklare, gällande nyinstallationer av hissar.

 

– Vi kände att ALT Hiss visade ett engagemang och intresse att med sin expertis utveckla oss och våra bostadslösningar när det gäller hissar. säger Linnea Johansson, inköpare på OBOS Sverige. 

Centralavtalet innebär att ALT och OBOS tagit fram ett antal konceptlösningar för hissar. Man har tillsammans valt ut en hissmodell, ALT Optima, med olika utformningsalternativ speciellt anpassade för OBOS typer av byggnader.

– Vi har hittat en bra konceptlösning som passar OBOS bostadslösningar väldigt bra och det är kul att en stor aktör som OBOS väljer oss som leverantör, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss. 

En stor fördel med centralavtalet är att OBOS redan tidigt i planeringen och projekteringen vet hur hissarna kommer se ut, dess funktion och storlek.

– Vår kärnverksamhet är att bygga bostäder och att då få hjälp av en professionell aktör med vad som är en fullgod hiss i den här typen av byggnader är jättevärdefullt för oss för att hålla nere prisnivån, men ändå få hög kvalitet och bra funktion, säger Linnea Johansson.

 

Om ALT Optima

Optima är en speciellt framtagen hiss för flerbostadshus upp till 16 våningar där modulerna är fasta med få valmöjligher. Standardiseringen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket kvalitet för pengarna. I både Trend- och Optimaserien arbetar vi med ett öppet styrsystem.


Om OBOS Sverige AB

 • Huvudkontor i Myresjö, Småland
 • Varumärken är OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem
 • OBOS Sverige har cirka 1000 medarbetare och har sålt över 150 000 bostäder sedan starten 1927
 • OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo med nästan 500 000 medlemmar. Även i Sverige etableras ett medlemsprogram under 2020.

ALT Hiss har tecknat ett rikstäckande avtal med Peab för leverans och installation av hissar och rulltrappor.

- Det känns inspirerande att vara leverantör till Peab som är en av de största byggentreprenörerna i landet. Det visar att vårt produktprogram och våra lösningar står sig väl och är attraktivt för både Peab som byggare och gemensamma kunder som brukare, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss.

Svensk konstruktion och produktion ger ALT Hiss flexibilitet och möjlighet till produktanpassning för att möta sina kunders behov och önskemål på ett bra sätt, vilket bekräftas av Anders Barcheus, Kategorichef på Peab Sverige AB:

- Vi har valt att teckna ramavtal med ALT Hiss AB som en av våra leverantörer inom kommersiella lokaler från och med juni. Genom att ALT har tillverkning i Sverige och goda referenser från tidigare genomförda projekt ser vi fram emot ett gott samarbete.

 

Öppna styrsystem och lokal närvaro är fördelar
ALT Hiss har ett uttalat hållbarhetsfokus, vilket tillsammans med öppna styrsystem och den lokala närvaron brukar vara andra viktiga faktorer hos de företag som väljer ALT som samarbetspartner.

- Vi finns på plats lokalt över hela landet och är närvarande och stödjer våra kunder genom hela processen från projektering, byggnation och överlämning till slutkund. Det är väldigt uppskattat, säger Peter och avslutar:

- Vi arbetar inte bara med öppna styrsystem utan levererar till och med serviceinstrumentet med samtliga hissar – alla auktoriserade hissfirmor kan därför utföra felsökning och reparationer på våra hissar. Därmed låser vi inte in våra kunder så att de måste arbeta med oss för service och reparationer om de inte vill, vilket är en annan uppskattad faktor – och som dessutom gör att vi sätter press på oss själva att hålla en hög servicegrad.

Ska du till Liseberg på julmarknad eller kanske nöjesfältet till våren?

Parkerar du i Focushuset mittemot kan du ta våra nyinstallerade rulltrappor ner till butikerna eller gatan!

Vi har åt Göteborgslokaler bytt ut två gamla rulltrappor till nya moderna ALT-rulltrappor!

Visst blir det snyggt med både sockelbelysning och handledarbelysning!

ALT Hiss i Stockholm har fått förtroendet att leverera 8 hissar till projektet Kv. Silvret i Vällingby som Erlandsson Bygg i Stockholm ska uppföra åt AB Svenska Bostäder.

Projektet innefattar ett punkthus med 10 våningar och 2 hissar varav en är brandbekämpningshiss samt ett lamellhus med 5 våningar och totalt 6 hissar.

Hissarna är ur  ALT:s modellprogram Trend.

 

Kontaktperson: Erik Björkqvist, 0472-390 730 eller Fredrik Sälgström, 08-410 212 61

Under maj månad har vi tagit över ansvaret för 200 hissar åt Halmstad Fastighets AB, HFAB. Vi ska sköta det förebyggande underhållet och genom kontinuerlig uppdatering med kunden hela tiden hålla underhållsplanen aktuell för att minska oplanerade driftstopp.

I Karlskrona har vi fått ansvaret att sköta alla kommunens lyftanknutna produkter så som personhissar, varuhissar, lingångar, portar med mera. Det omfattar cirka 300 enheter och kräver bred kompetens på grund av spridningen av produkttyper.

De här avtalen innebär nyanställningar på bägge orterna.

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Magnusson, 0472-390 733

Jobba med hissar!

ALT Hiss är ett fåmansbolag med huvudkontor i djupaste Småland. Vi har egen produktion och ett av Sveriges bredaste hissprogram som vi erbjuder över hela landet bl a genom våra regionkontor i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm. Med en omsättning i koncernen närmre 200 milj och över hundra arbetskamrater har du en back up få förunnat i ett litet flexibelt bolag!

Vi behöver utöka med hissmontörer till Stockholmsregionen för såväl montage av våra nyhissar som modernisering av befintliga i olika omfattning och fabrikat. Ett omväxlande och fritt jobb där vi vill att du har erfarenhet av såväl el som mekanik och till detta dessutom en dos kreativitet. Du jobbar oftast i par med en erfaren montör men också ensam med eget ansvar för montagen. Hisserfarenhet är en stark merit men inget nödvändigt då vi jobbar med lärlingssystem!

Varför jobba hos oss?
ALT Hiss producerar hissarna i Småländska Alvesta, vi ritar och bygger t ex apparatskåp vilket gör att du kan se och förstå vad det är du arbetar med. Du kan göra dina åsikter hörda om material och utförande och få förklaring till varför saker ser ut som dom gör.

Omväxling brukar vara stimulerande och vi erbjuder detta genom att vi har en mix av marknadens bredaste hissprogram för såväl nya hissar som modernisering med fokus på likväl flerbostadsbostadshus, kontor, sjukhus som industri. Du kommer i kontakt med såväl hydraul som linhissar och en och annan skruvhiss, varje produkt på sin plats!

Kontakta Ola Edenborg på ola.edenborg@alt.se eller Eric Rehnström på eric.rehnstrom@alt.se om du vill veta mer och dit skickar du också din ansökan, vi kommer att tillämpa fortlöpande urval.

 

Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag med drag och där personalen värderas som största tillgång!

Vi utökar nu med en Servicetekniker till Göteborg/Västra Götaland, företrädesvis med hisserfarenhet. Tjänsten innebär att du utför förebyggande underhåll på hissar och rulltrappor men även till viss del portar. Du är till stor del vårt ansikte utåt mot kunden och goda sociala egenskaper är därför viktiga. Felsökning och reparationer är en del av arbetet och du bör ha elkunskap med en blick för hur mekaniska komponenter arbetar och samverkar.

Tjänsten kräver B-körkort då du tillhandahålles servicebil.

Ett friare arbete under ansvar är svårt att hitta!

Kontakta Göran Björkqvist på goran.bjorkqvist@alt.se om du vill veta mer och dit skickar du också din ansökan.

Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag med drag och där personalen är vår största tillgång!

Nyhetsarkiv »

Hissguiden

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
E-postadress
Text/Fråga