14 hissar till stor industrisatsning i norra Sverige

2023-06-01 14:37:28

Industrin i norra halvan av landet växer och storsatsar på många håll. Tillsammans med vår partner och återförsäljare Nelab är vi med och levererar hissar till satsningarna som pågår. 


Just de här 14 hissarna är en del av en löpande affär där första orden lades under 2020 och den senaste nu i mitten av maj. Det rör sig om dels Maxima-lasthissar på upp till 6 ton för tungt gods och dels Trend-hissar till kontorsmiljöer.

- Vårt partnerskap med Nelab sträcker sig tillbaka till 2002, där vi hjälps åt att marknadsföra och sälja ALT-hissar i Västerbotten och Norrbotten, säger Erik Björkqvist, på ALT Hiss, och fortsätter:

- I det här projektet har ALT, Nelab och beställaren arbetat tillsammans för att få fram optimalt anpassade hissar för de aktuella användningsområdena och miljöerna. Det är inte ett så vanligt förekommande arbetssätt, men det är både roligt och effektivt.

Industrisatsningarna i norra delen av landet och den byggboom det innebär kommer öka efterfrågan på hissar, inte bara till industrin utan även till bostadsprojekt och offentliga miljöer.

- Med ALTs kunnande kring konstruktion och produktion av hissar i kombination med vår lokala närvaro, inte minst med installatörer och servicetekniker, har vi ett bra utgångsläge att kunna leverera hissar till ännu fler projekt än idag, stora som små, säger Daniel Wallin på Nelab i Luleå, och avslutar:

– Det är kul att vi som är ett relativt litet men lokalt förankrat bolag får leverera till en stor industrisatsning. Jag tror att den nära och personliga kontakten som vi kan erbjuda är en stor konkurrensfördel – och det har också gett ett lyckosamt projekt. 

 

Fler nyheter

Nu går vi in i semestertider och vill passa på att önska er en riktigt härlig sommar!


Vår reception och reservdelshantering är öppen hela sommaren. Vår jour är som alltid öppen dygnet runt.

Vi kan blicka tillbaka på ett fantastiskt första halvår med en försäljning på 200 miljoner kronor, vilket är 15% över budget och nytt rekord! Faktum är att det motsvarar hela vår årsförsäljning för 2019. Dessutom har vi levererat 330 hissar och materialpaket till våra kunder och partners.

Med andra ord har vi gjort en rejäl tillväxtresa de senaste åren som inte hade varit möjlig utan våra fantastiska kunder, medarbetare och samarbetspartner – ett stort tack till er alla!

Vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsresa tillsammans mer er. Återigen, önskar vi en underbar sommar fylld av sol, bad och härliga upplevelser!

2024-05-02 11:52:52

Servicesidan i Kalmar ökar

Service-sidan går framåt i Kalmar-regionen. Senaste halvåret har vi fått en rad nya serviceobjekt och även förnyat förtroende på ett antal där avtalen har löpt ut.
 

Bland de nya servicekunderna finns Mönsterås Bostäder med 44 hissar och Köpcenter Baronen (P&E Fastigheter) med 15 hissar och 3 rulltrappor. 
 
Vi har fått förnyat förtroende från bland annat Region Kalmar med ett bestånd på 140 hissar och Kalmarhem med 175 hissar. 
 
– Det är kul att det går bra på servicesidan och extra roligt att vi får förnyat eller utökat förtroende från våra kunder. Nyligen utökade vi exempelvis avtalet med bostadsbolaget Rikshem.

– Från att ha servat ungefär halva deras hissbestånd i Kalmar, så tar vi sedan årsskiftet hand om alla deras 39 hissar. Det är ett kvitto på att vi sköter våra åtaganden bra, säger Mathias Werbelow, försäljningsansvarig på ALT Hiss i Kalmar-området.

 


Mathias Werbelow, försäljningsansvarig på ALT Hiss i Kalmar-området.

Söndagen den 21 april var Sveriges ”Overshoot Day”. Det betyder att vi i Sverige hade förbrukat vår andel av jordens resurser för 2024. I dagsläget skulle fyra planeter behövas om alla i världen skulle leva som vi gör. 

Tillsammans kan vi vända på den här utveckligen. Vi på ALT Hiss försöker dra vårt strå till stacken på olika sätt. Bland annat konstruerar vi våra hissar så att de kan moderniseras och återanvändas flera gånger istället för att bytas ut. Över tid innebär det faktiskt hela 6 gånger lägre material- och energiåtgång. Det reducerar även koldioxidutsläppen kraftigt.

Läs mer om vårt återanvändningskoncept


Om Earth Overshoot Day

Earth overshot day är den dag på året då vi har förbrukat hela årets resurser, eller naturens budget. 

Under resten av året lever vi över jordens tillgångar – men det kommer vi inte kunna göra hur länge som helst innan ekosystemet bryts ner helt och hållet.

I början av 1960-talet användes cirka två tredjedelar av jordens resurser. 1986 inföll Overshoot day den 31 december. 2023 inföll Overshoot day redan 2 augusti. Vi skulle nu behöva 1,6 jordklot för att matcha människans konsumtion. 

I Sverige inföll Overshoot day 21 april (2024). Om alla på jorden skulle leva som vi i Sverige skulle vi behöva drygt 4 jordklot.

ALT Optima Jubileum är en ny hisskorg speciellt framtagen för att fira våra 30 år som företag och därmed också 30 år med småländskt hantverk.


ALT Optima Jubileum är inredd med följande:
• svart sockel
• svart tak med LED-spots
• svart handledare
• svart tablå ekväggar
• stor spegel

Optima Jubileum finns för hisskorg med måttet 1100 x 2100 mm.


ALT Optima är en standardiserad hiss för kontor och flerbostadshus upp till 16 våningar med en hisskorg som rymmer såväl möbler som bår. Standardiseringen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket hiss för pengarna.


Läs mer i brocshyren om Optima (pdf)

 Vi redovisar ett mycket starkt 2023, försäljningsmässigt är det vårt bästa år någonsin! Vi passerar 300 miljoner i försäljning av nya hissar och modernisering, därmed har vi lagt en mycket bra grund för 2024 då vi ska montera mycket av det vi har sålt under föregående år.

Vår eftermarknad fortsätter att växa stadigt både genom underhållsplaner och nytecknande av serviceavtal. Vi har under lång tid vuxit kraftigt på vår servicemarknad och kommer under 2024 att passera 10% marknadsandel i Sverige.

Att lyckas med detta i rådande ekonomiska läge känns minst sagt fantastiskt! Det skapar goda grundförutsättningar för vår fortsatta tillväxt och sysselsättning. Jag vill rikta ett stort tack till vår personal som under året har kämpat hårt för att lyckas med detta!

Vi ser med ödmjukhet fram emot 2024. Vi räknar med en fortsatt utmanande marknad där bostadsbyggandet kommer att vara lågt, men övrigt byggande och modernisering går förhållandevis starkt. Vi ser fortsatt en ökande efterfrågan på våra tjänster från både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vilket är ett resultat av riktade marknadsföringsinsatser samt ett gediget och transparent arbetssätt under många år.

Vi kommer under året att lägga mycket kraft på vårt hållbarhetsarbete, marknadsföring, produktutveckling och utbildning av våra medarbetare. 2024 är dessutom året då vi fyller 30(!) år vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt under året.

Daniel Josefsson, VD  

Nyligen skrev ALT Hiss avtal om den största enskilda ordern i företagets snart 30-årig historia – en ombyggnad av 54 hissar hos bostadsrättsföreningen Hagtorpet i Kalmar, på uppdrag av Riksbyggen.

Hagtorpet är sydöstra Sveriges största bostadsrättsförening med 492 lägenheter i 24 olika byggnader. 1993-1995 genomfördes en totalrenovering och då försågs också husen med 54 hissar. Eftersom normal livslängd på en hiss är runt 25-30 år är det nu dags att modernisera dem.

– Det är otroligt kul att vi fick hem det här projektet och att Riksbyggen tillsammans med föreningen ger oss förtroendet att utföra moderniseringen.

– Vi säkrar upp sysselsättning för vår personal i två år framåt och förstärker vår position som det ledande och självklara hissföretaget i regionen, säger Mathias Werbelow, försäljningsansvarig på ALT Hiss i Kalmar-området (på bilden ovan).
 
Ombyggnaderna av hissarna kommer ske i etapper under två års tid med start i slutet av januari 2024. Samtliga 54 hissar är hydraulhissar och de kommer moderniseras två i taget. Moderniseringen omfattar nytt modernt styr- och hydraulsystem för ökad drift- och personsäkerhet samt ny korginredning och nya tablåer.
 


– Det här året har gått väldigt bra försäljningsmässigt och är det riktigt kul att också avsluta året på topp med vår enskilt största affär någonsin, säger Peter Kjellsson, försäljningschef på ALT Hiss. 

 

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år. De saknar ofta viktig säkerhetsutrustning som är standard i dagens hissar. Genom att modernisera en gammal hiss ökar säkerheten markant.

Tyvärr sker det ibland olyckor i hissar och de allra flesta sker i äldre hissar. Samtidigt finns det tekniska lösningar som kan förhindra de allra flesta olyckorna. 
 
Idag är det så att det regelverk och de säkerhetskrav som var aktuella när hissen installerades är gällande till dess att hissen ändras. Det innebär en hiss som installerades exempelvis 1960 eller 1980 ska uppfylla det regelverk som var aktuellt då, vilket gör att de hissarna kan sakna säkerhetsutrustning som numera anses självklar och som är krav på nya hissar.

Förutom ökad säkerhet minskar risken för driftstörningar i en modernisernad hiss. Och med vårt modulkoncept för modernisering av hissar behöver inte hela hissen bytas. Det sparar pengar och miljö. 

Exempel på möjliga säkerhetsrisker i äldre hissar

• Avsaknad av skydd i korgöppningen
• Farliga sax- och rörgrindar
• Avsaknad av nödtelefon med tvåvägskommunikation
• Avsaknad av skydd mot elektriska stötar
• Avsaknad av nödbelysning
• Avsaknad av modernt styrsystem som gör att hissen stannar bättre i nivå med stannplanet för att undvika fallolyckor.

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten. Om du sitter i styrelsen för en brf eller är fastighetsägare så tänk därför på att ansvaret vilar på dig.

Vi ser över era hissar kostnadsfritt

Har ni äldre hissar rekommenderar vi starkt att boka en genomgång av dem. Vi gör det kostnadsfritt och kommer med förslag på eventuella rekommenderade åtgärder som ökar säkerheten. Du är också välkommen att kontakta oss kring andra frågor om hissar.

Kontakta oss på info@althiss eller 0472-390 700, alternativt fyll i formuläret.

 


Övergripande information om regelverket för hissar

• Boverkets föreskrifter om hissar anger de regler och krav som hissar ska uppfylla.

• Det regelverk och säkerhetskrav som är eller var aktuella när hissen installerades är gällande till dess att hissen ändras. Det innebär en hiss som installerades exempelvis 1980 ska uppfylla det regelverk som var aktuellt då.

• Vid ändring av en befintlig hiss är grundregeln att utbytt del ska uppfylla kraven som gäller för nya hissar. Vid exempelvis byte maskin eller apparatskåp måste hissen uppgraderas för klara stora delar av kraven för en nyhiss. 

• Professionell skötsel och underhåll är ett krav enligt Boverkets föreskrifter. Likaså årlig säkerhetsbesiktning.

• Tänk på att äldre hissar kan sakna säkerhetsutrustning som idag anses självklar och som är krav på nya hissar. Vi rekommenderar fastighetsägare att med professionell hjälp se över äldre hissar för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister och åtgärda dem. 

• Läs mer i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare

Nytt lagkrav

Från den 15 oktober 2023 gäller nya lagkrav för äldre hissar om skydd mellan schaktdörr och hisskorgens dörr, för att förhindra olyckor där framför allt små barn riskerar att fastna i utrymmet mellan dörrarna. De nya reglerna ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

Vår satsning i Stockholm under året har gett resultat med flera nya kunder och uppdrag. Det gör att vi nu söker fler medarbetare – arbetsledare, servicetekniker och moderniseringstekniker.

Under vintern och början av det här året kom allt fler uppdragsförfrågningar in till regionkontoret i Stockholm och vi kom fram till att det är ett bra läge att ta nästa steg i regionen och beslutade att satsa på att expandera. 

Spännande resa med tydliga mål

För att leda satsningen anställdes Mattias Bergström (på bilden ovan) som ny regionchef i början av året. Han kommer närmast från ett annat liknande ägarlett företag i branschen.

–    ALT Hiss som bolag satsar långsiktigt, både sett till verksamheten och medarbetarna. Det känns extra bra i dessa något oroliga tider och det lockade mig till företaget, säger Mattias Bergström och fortsätter:

–    Vi har en spännande resa framför oss i Stockholm med tydliga tillväxtmål och en tydlig strategi. Och när vi sammanställt året så här långt ser vi ett riktigt bra första försäljningshalvår, vilket gör att vi nu behöver utöka personalstyrkan, inte minst på servicesidan.

Stadig tillväxt sedan start

Vi öppnade regionkontoret i Stockholm 2008, där man i nuläget är 15 medarbetare. Som bolag har vi växt stadigt sedan starten 1994 och omsätter totalt ungefär 350 miljoner och har 180 anställda.   

-    Stockholmsregionen är en stor marknad där vi ser potential att växa och när både uppdragen och förfrågningarna ökar är det ett bra tillfälle att satsa, avslutar Erik Björkqvist, marknadschef. 

Extra tryck på servicesidan

Alla verksamhetsdelar på regionkontoret i Stockholm har ökat, men med extra tryck på servicesidan. Något som Kristoffer Morén, ansvarig för service, förklarar så här:

-    Även om vi är ett relativt okänt företag för många i Stockholm så upplever jag att ryktet sakta men säkert sprider sig om att vi verkligen genuint jobbar för att skapa långa relationer med våra kunder genom att vara noggranna, ärliga och lägga den tiden som krävs på varje enskilt objekt, stort som litet.


Roland Johansson, servicetekniker, och Kristoffer Morén, serviceansvarig på regionkontoret i Stockholm. 

Varieriande arbetsdagar är ett stort plus

Roland Johansson är en av ALTs servicetekniker i Stockholm. Han började på företaget för sex år sedan, något han inte ångrar:

–    ALT är ett familjärt och lagom stort företag. Det är nära att kunna prata med chefer och därmed kunna påverka och komma med förslag. Vi har också stor frihet och jag planerar mina arbetsdagar på egen hand – i den mån de går att planera, jobbet som servicetekniker innebär stor variation och man vet aldrig hur en dag kommer bli. Och det är det jag gillar, det blir aldrig enformigt eller långtråkigt!


Läs om vilka medarbetare vi söker!


 

Anna Petersson är sedan 1 maj HR-chef hos oss på ALT Hiss. Hon kommer närmast från rollen som personalutvecklare på ett kommunalt bolag i Växjö.

Hos oss kommer Anna ha en bred roll och bland annat arbeta med arbetsmiljöfrågor som trivsel och hälsa, kompetensutveckling och utbildning samt arbetsrättsliga frågor och lönehantering.

– Det känns hedersamt att axla rollen och ansvara för HR-frågorna på ALT. Jag vet att det är ett bra företag och det känns både roligt och spännande att få möjligheten att utveckla personalarbetet i organisationen. Jag ser verkligen fram emot att med min kunskap och kompetens inom HR kunna bidra till fortsatt positiv utveckling av ALT, säger Anna. 

Även om Anna är ny på posten som HR-chef är det faktiskt inte första gången som hon arbetar på ALT. Under tiden Anna studerade (Personal- och arbetsliv med arbetsrättslig inriktning) jobbade hon extra i receptionen på kontoret i Alvesta.
 
Välkommen tillbaka Anna!
 

Om Anna Petersson

Började på ALT: maj 2023
Bor: uppväxt i Alvesta, bor sedan några år i ett radhus i Växjö med man, barn och hund
Fritidsintressen: Promenader, älskar att vara ute i skogen, huset på landet, fiska

 

Fram till och med 2020 hade vi serviceavtal med LKF, Lunds kommunala Fastighets AB, vilket vi vid en förnyad upphandling tyvärr tappade. Nu två år senare är det återigen ALT Hiss som sköter servicen av hissbeståndet. Det är inte bara vi som är glada över det, en av LKFs hyresgäster ringde faktiskt och hälsade oss välkomna tillbaka.
 

LKF förvaltar runt 10.000 bostadslägenheter samt äldreboenden och affärslokaler. Serviceavtalet med LKF sträcker sig över minst två år, med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år, och omfattar drygt 200 hissar av olika fabrikat. Precis som tidigare har vi dedikerade servicetekniker som arbetar med LKFs hissbestånd, vilket gör att de är väl insatta i och har god kunskap om hissarna. 
 
– Vi är glada att efter två års uppehåll vara tillbaka som servicepartner för LKFs hissbestånd. Vi upplevde att samarbetet under den tidigare avtalsperioden fungerade bra – vilket även LKF bekräftade – och vi kommer göra vårt yttersta för att det ska fungera lika bra den här gången, säger Nicklas Nilsson, regionchef i Malmö-området. 

Hur var det då med hyresgästen som ringde upp?

Linnea Andersson som svarade på samtalet berättar:
 
– Det ringde en dam som sett våra dekaler i hissarna och frågade om det verkligen är sant att vi tagit över skötseln igen, och när jag svarade att det stämmer så brast hon ut i ett stort ”Ja!” och hälsade oss varmt välkomna tillbaka.
 
Damen som ringde upp heter Birgitta Larsson och när vi i efterhand träffar henne berättar hon och hennes syster Kerstin Landström (se bild ovan) – som för övrigt kallar sig ”tanterna på tionde våningen” – om varför de är så glada över att vi är tillbaka och sköter servicen:
 
–  Vi har bott här sedan huset var nybyggt och ALT skötte servicen från start. Det har aldrig varit problem med er. Med de andra som kom in fungerade det inte så bra. Nu när ni är tillbaka igen känns det toppen. 
–  Alla på ALT är alltid vänliga och trevliga – helt underbara, hälsa alla det – och ni löser alltid problem som uppstår med hissen snabbt. 

 

Vi utökar samarbetet med Svenska Bostadsfonden och har skrivit avtal om service för runt 25 fastigheter med ett 30-tal hissar i Småland med omnejd.

Sedan många år tillbaka har vi servat i hissarna på de fastigheter Svenska Bostadsfonden förvärvade i Huskvarna under 2016-2017. Vi är väldigt glada att SBF nu gett oss förtroendet att sköta hisservicen på ytterligare delar av sitt fastighetsbestånd.
 
– Det har alltid fungerat väldigt bra med ALT Hiss och därför utökar vi nu samarbetet med dem, säger Sebastian Brandby, Förvaltare på SBF.
 
SBF äger och förvaltar fastigheter på en rad orter runt om i landet. Bland annat i Borås, Huskvarna, Nässjö, Vetlanda och Värnamo där vi nu sköter hisservicen. 
 
– Det jag bland annat gillar med ALT är att de är ärliga och raka och att de inte gör något som inte behövs. Det är viktigt att kunna lita på deras expertis. De är dessutom väldigt snabba på plats om det skulle uppstå problem med någon hiss, säger Sebastian Brandby.
 
 
Om Svenska Bostadsfonden

• SBF ägs av SBF fonder som grundades 2003 och äger fastigheter från Ystad till Luleå.
• Fokus är att äga och förvalta väl underhållna hyresfastigheter utanför de större städerna i landet.
• SBF fonder förvalta cirka 3.700 lägenheter på 22 orter och arbetar aktivt på lokal nivå med engagerade serviceteam för att ge hyresgästerna ett tryggt, hållbart och trivsamt boende.
• Läs mer på www.sbfboservice.se och www.sbffonder.se

 

Mattias Bergström är vår nya regionchef i Stockholm. Han har jobbat med hissar sedan 2005. Till att börja med ombyggnader och därefter som arbetsledare både för service och reparationer. 

– Jag vågar påstå att jag kan hissar genom att rent praktiskt ha arbetat med ombyggnader, service, felsökning och jour under många år. Det känns bra att få förtroende och ansvaret att nu leda ALT i Stockholmsregionen. Det blir ett nytt steg i karriären och en möjlighet att utvecklas vidare, säger Mattias.

Mattias hade en kollega som för några år sedan började på ALT och trivs bra – och det är på den vägen Mattias hittade till oss. 
 
– Min tidigare kollega rekommenderade ALT som han beskrev som ett familjärt företag med snabba beslutsvägar där man som individ har något att säga till om och får stort eget ansvar. Det beskrivningen gillade jag. 
 
Till att börja med axlar Mattias också rollen som montagearbetsledare i väntan på att en ny kollega börjar. Något Mattias tror kommer bli nyttigt då nyhiss-montage är nytt för honom.
 
– Jag har mest varit involverad i ombyggnad och eftermarknad, så nyhiss-montage och stora byggen blir en ny och nyttig erfarenhet, menar Mattias.
 
Daniel Josefsson, vd, är nöjd med rekryteringen:
– Mattias har många personliga egenskaper som vi uppskattar. Att han dessutom har en gedigen hisserfarenhet och har jobbat i Stockholms-området under många år samt att han kan marknaden gör honom till en stor tillgång i företaget.

Vi har fått i uppdrag att modernisera 8 hissar åt Brf. Smedjan 11 i Vasastan i Stockholm. Medan våra konkurrenter föreslog komplett utbyte av hissarna moderniserar vi dem istället och behåller det som fortfarande är fullt funktionsdugligt.

- Modernisering är bra val för miljön där vi behåller de stora tunga delarna som bland annat bärram, motvikt och motor. Generellt sett byter vi ungefär 400 kg material vid en modernisering, jämfört med runt 3 ton som det blir vid komplett utbyte, säger Fredrik Berglund, på vårt regionkontor i Stockholm. 

- Moderniseringen sparar dessutom pengar jämfört med komplett utbyte. Pengar som bostadsrättsföreningen istället kan lägga på exempelvis solpaneler för att hålla nere elkostnaderna. 

De åtta hissarna hos Brf. Smedjan 11 sattes in i husen 1964 och har sedan dess renoverats en gång på mitten av 1990-talet. Och nu är det alltså dags igen. Hissarna kommer moderniseras två i taget med start i april 2023.

Exempel på vad som görs vid moderniseringen

• Slagdörrarna på varje våningsplan behålls men renoveras och förses med nya karmkontakter och lås. Samtliga dörrar kommer även målas för att harmonisera med resterande trapphus.

• Korgdörrar installeras för att uppfylla dagens säkerhetskrav med skydd i korgöppningen – en betydande ökning av personsäkerheten, speciellt i det här fallet då hisskorgen är väldigt liten.

• Befintlig motor behålls men uppdateras med ny frekvensstyrning för mjukare gång och energieffektivisering.

• Nytt modernt styrsystem installeras för effektivare drift och energibesparing, bland annat genom stand by-läge där all elektronik går ner i viloläge när hissen inte används för spara energi.

• Hisskorgarna kommer bytas till nya lättviktskorgar i trä med laminat på väggarna och med stengolv, liknande golvet i trapphusen. Då det är relativt små hisschakt är dessutom hisskorgarna ritade specifikt med optimerade mått för detta schaktet.

Läs mer om vårt moderniseringskoncept.
 

Du vet väl att vi kostnadsfritt kommer ut och tittar på era hissar? 

Det kan vara för att undersöka hur hissarna går att modernisera eller för att se hur det vi kan göra dem mer energieffektiva. Det kan också vara för att diskutera hur vi med våra flexibla serviceavtal kan hjälpa er med effektiv hisservice.

Kontakta ditt närmaste ALT-kontor eller ring oss på 0472-390 700, alternativt mejla till info@alt.se

 

På bilden: Alexander Ekekrantz, en av våra grymma hissmontörer 

ALT Hiss AB, moderbolag i ALT-koncernen, som startades 1994 av fyra småländska entreprenörer, har genom åren vuxit av egen kraft och är ett av tre rikstäckande bolag i branschen. Idag ägs och drivs bolaget av Göran Björkqvist och Peter Kjellsson, efter två pensionsavgångar av tidigare delägare. De båda ägarna lämnar från årsskiftet nu över det operativa ansvaret av företaget.

– Det är vanligt vid generationsväxling att andra aktörer köper upp företag, men som ägare till ALT Hiss AB, har vi bestämt oss för att fortsätta vara långsiktiga ägare, säger nuvarande VD Göran Björkqvist, och fortsätter: 

– Vi tror att detta är den bästa lösningen för såväl kunder som anställda, där vi kan fortsätta fokusera på våra grundvärderingar, och arbeta på ett familjärt och transparant sätt. 

Det nya ledarteamet som tillträder 1 januari 2023 är Daniel Josefsson som blir VD, och Erik Björkqvist som blir vVD och Marknadschef. Daniel har en bred erfarenhet av andra stora organisationer och har de tre senaste åren haft rollen som Servicechef på ALT Hiss. Erik har under mer än 16 år haft många olika roller i bolaget och har gedigen hisskunskap. Han kommer närmast från säljsidan och en roll som regionchef i Stockholm. 

– Både Daniel och Erik är uppskattade ledare med starkt fokus på affären och på ledarskap. Vi ser fram mot att följa utvecklingen inom bolaget. Vi tror på fortsatt framgång genom att ha egen utveckling och tillverkning vid vår fabrik i småländska Alvesta, säger Peter Kjellsson, styrelseordförande och försäljningschef. 

ALT Hiss har under det gångna året arbetat med att utveckla ledningsgruppen för att ge det nya ledarteamet bästa möjliga förutsättningar i deras nya roller. Göran Björkqvist och Peter Kjellson fortsätter i sina operativa roller i bolaget. De kommer även vara mentorer och stöd i ledningsarbetet – för att när det blir dags kunna träda tillbaka och som ägare ägna mer tid åt ett aktivt styrelsearbete.

– Det känns mycket hedrande att få möjligheten och förtroendet att tillsammans med Erik leda ALT-koncernen, och ser verkligen fram emot att verka för bolagets fortsatta utveckling. Vi står inför utmanande tider med mycket turbulens som ligger utanför vår egen kontroll men med småländsk klokskap och de engagerade medarbetare som vi har i vår organisation, står vi starkt rustade, säger Daniel Josefsson, tillträdande VD. 

Vida Building tillverkar byggelement och färdiga moduler i trä till bland annat byggentreprenörer. Dessutom bygger företaget moduluppbyggda flerbostadshus. ALT Hiss har skrivit avtal om att leverera hissarna till dessa.
 

Vida Building bygger flerbostadshus, som är från två våningar och uppåt, i egen regi och helt i trä. ALT Hiss levererar huvudsakligen hissar av modellen ALT Optima till Vida Building, men även plattformshissar. Hittills har ALT fått beställning på hissar till fem projekt som drivs av Vida Building, varav de första husen påbörjats i småländska Älmhult. Det första hissmontaget är planerat till efter årsskiftet.
 
– Vi är glada över avtalet med Vida Building, vilket vi ser som ett kvitto på att vi har konkurrenskraftiga produkter och ett bra samarbete som bygger på förtroende, säger Lasse Claesson, säljare på ALT Hiss.
 
ALT Optima är en hiss speciellt framtagen för kontor och flerbostadshus där storlek och utförande är standardiserat med begränsade valmöjligheter. Projekteringen hålls på så vis nere, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket kvalitet och hiss för pengarna. 

 

I somras öppnade nya Åhus Seaside, ett helt nytt och modernt hotell och spa vid stranden i Åhus. Stor vikt har lagts på arkitektur och design med inspiration från naturen. Även vad gäller hissarna som är specialdesignade och som har levererats av oss!

– Hissarnas inredning är specialdesignade för hotellet. Vi tittade på olika leverantörer och med ALT Hiss var det möjligt att helt och hållet anpassa hissarna för att de skulle kännas som en naturlig del i den övriga byggnadsstilen. Och det har lyckats. ALT har tillsammans med arkitekten skapat väldesignade hissar som smälter in och bidrar till helhetskänslan, säger Staffan Andersson, vd på Åhus Seaside.

Läs hela reportaget här.

Vi behöver utöka med hissmontörer och servicetekniker i Jönköping för såväl montage som förebyggande underhåll av hissar och rulltrappor. Målet är helt enkelt ett utökat lokalkontor med servicetekniker och montörer lokalt i Halmstad/Falkenberg med omnejd. Läs mer tjänsterna.

Regionkontoret i Malmö öppnade 2005. Sedan dess har det gått bra och verksamheten har kontinuerligt expanderat. Det har i sin tur gjort det alltmer trångbott i lokalerna. Nu har kontor och lager flyttat till helt nybyggda lokaler på 570 kvm, vilkets ger goda förutsättningar för fortsatt expansion.

- Här i Skåne är vi verksamma inom nyhiss, service och modernisering. Alla områden går bra och vi har på senaste tiden förstärkt bemanningen för att möta efterfrågan, säger regionchef Nicklas Nilsson.

När regionkontoret i Malmö startades 2005 var man två personer i personalstyrkan och nu är man runt 25 medarbetare. 

Regionchef Nicklas Nilsson har varit med sedan start för ALT i Malmö.

– Det känns bra att vi äntligen har flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler där vi dessutan kan fortsätta att expandera verksamheten. Vi har plats för fler på kontoret och lagerdelen är väl tilltagen. Det blir lättare att samla hela styrkan. Och för oss som sitter mycket inne på kontoret är det skönt att äntligen ha bra fungerande luftkonditionering, säger Nicklas och ler, och fortsätter:

– De nybyggda lokalerna ligger strategiskt utmed E6:an i närheten av Jägersro. Det gör det smidigt att snabbt ta sig ut på fältet, vilket framför allt uppskattas av våra montörer och servicetekniker.

Väletablerade i Malmö-regionen

Nicklas ansvarar för modernisering i Malmö. Han berättar att ALT är ett välkänt företag i regionen och att de är bortskämda med att inte behöva jaga uppdrag i någon större utsträckning, utan får in en jämn ström av förfrågningar. 

– Ungefär 25 procent av moderniseringarna görs i offentlig sektor och resterande 75 procent åt privata bolag. Ofta bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Men vi jobbar också med större fastighetsbolag, bland annat har vi avtal med Balder, säger Nicklas.

Flexibla serviceavtal uppskattas

Nicklas berättar att på servicesidan uppskattas företagets flexibla underhållsavtal av kunderna. 

- Med våra serviceavtal vet kunden i förväg vad det kommer kosta och kan budgetera i förväg. Avtalen går anpassa från basservice till fullservice inklusive allt, vilket gör att kunden själv kan välja nivå. 

Involverade tidigt i byggprocessen

Förutom modernisering och service är nyhiss stor del av verksamheten. James Collin ansvarar för nyhissförsäljning i regionen. Han har jobbat på ALT sedan 2015. James berättar att ALTs nyhisskunder i princip uteslutande är olika byggföretag och det vanliga att de hör av sig med förfrågningar till ALT.

– Försäljning är egentligen den lilla delen, jag lägger faktiskt den största delen av min tid på projektledning och projektering. Det är exempelvis många handlingar som måste tas fram och så blir det mycket kontakter med byggarna, säger James Collin och avslutar: 

– Projektmöten tar också en hel del tid både innan och under byggtiden. Det är en stor fördel att vara involverad tidigt för att kunna säkerställa så bra förutsättningar som möjlighet för hissdelen och undvika problem som innebär efterhandskonstruktioner.

De medarbetare som har möjlighet brukar sammanstråla på kontoret för gemensam frukost och lunch. Den här aktuella morgonen åtta av 25 medarbetare.
– Vi är ett tight gäng med god sammanhållning som har kul på jobbet. Det tror jag våra kunder märker. Det tillsammans med vår flexibilitet är nog en stor del av framgången, säger James Collin, nyhissäljare (längst till höger på bilden).

 

 Om ALT Hiss
•    Sedan mer än 25 år är ALT Hiss väl etablerade och är en komplett och rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster. 

•    ALT-koncernen är ett helt fristående och ägarlett bolag,  där flera i branschen istället ingår i stora koncerner eller ägs av riskkapitalbolag vilket ger mer fokus på avkastning än det långsiktiga transparanta samarbete som ALT står för.

•    Vi installerar nästan en hiss om dagen och vi har avtal för service och förebyggande underhåll av över 10.000 hissar runt om i landet. 

•    ALT Hiss-koncernen har cirka 170 anställda och omsätter drygt 300 miljoner kronor.

•    Vårt breda produktsortiment gör oss unika och dessutom enda rikstäckande företag med egen konstruktion och tillverkning av ”korghissar” i Sverige.

•    Vi ligger i täten gällande miljöhänsyn genom att vi bland annat konstruerar och tillverkar våra hissar så att de kan återanvändas, snarare än att enbart återvinnas.

Isak Johansson är sedan tidigare i vår ny i rollen som reservdelsansvarig och serviceledare på huvudkontoret i Alvesta. 
Däremot är han inte ny på ALT Hiss, han började på företaget för 4 år sedan som servicetekniker.

Sedan i april har Isak hand om reservdelar för eftermarknaden. Kort sammanfattat tar han emot, plockar och packar reservdelsbeställningar. Dessutom beställer han hem det som behövs och som inte finns på lagret.

Tillsammans med en kollega jobbar han även med arbetsledning av serviceteknikerna i regionen.

–  Jag trivs väldigt bra på företaget, och det är både kul och omväxlande att kombinera reservdelsbiten med arbetsledning!

Vi söker hisstekniker och montörer över i princip hela landet. Ta chansen och bli en del av vårt härliga gäng!

Mejla intresseanmälan till ansokan@althiss.se. Berätta kort om dig själv och var du bor.

Utannonserade tjänster finns här.

 

Nyhetsarkiv »

Hissguiden

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
E-postadress
Text/Fråga