Viktig information angående nödtelefoner i hissar – 2G- och 3G-näten fasas ut

2022-03-09 09:33:45

De flesta nödtelefoner i hissar är uppkopplade via 2G- eller 3G-nätet. Teleoperatörerna har påbörjat utfasning av de näten, vilket innebär att nödtelefonerna på sikt kommer sluta fungera.
Du som har serviceavtal hos oss kan vara lugn – vi ser över dina hissar och dess nödtelefoner.
Har du inte serviceavtal hos oss idag, så har vi en lösning för dig också – se vårt erbjudande längre ner i texten. 

 

Då stängs näten ner

För att nödtelefonerna ska fortsätta fungera även efter operatörernas utfasning behöver de sannolikt uppdateras till 4G.
 
Operatörerna har startat utfasningen och flyttar successivt över kunder till 4G- och 5G-näten fram till slutet av 2023 då 3G-nätet stängs. 2G-nätet beräknas stängas under 2025. 

Kostnadsfri inventering med förslag på lösning

Vi ser över hissarna för de kunder som har serviceavtal hos oss. Nu erbjuder vi även er utan serviceavtal kostnadsfri inventering och statuskontroll av era hissars nödtelefoner i samband med nytecknande av serviceavtal under 2022.
 
När vi utfört inventeringen får ni dokumentation av genomgången av er anläggnings status med förslag på lösning för just era hissars nödtelefoner.
 
Uppge koden ”Nödtelefon4G” för att ta del av erbjudandet. Hör av dig till 
närmaste regionkontor eller på telefon 0472-390 700 alternativt via e-post: info@alt.se.

Avtalsformer anpassade efter era behov

Vi utformar serviceavtal från enklaste grundservice till fullservice inklusive allt och vi kan i förväg tala om vad servicen kommer att kosta.
 

Fler nyheter

Vi har fått i uppdrag att modernisera 8 hissar åt Brf. Smedjan 11 i Vasastan i Stockholm. Medan våra konkurrenter föreslog komplett utbyte av hissarna moderniserar vi dem istället och behåller det som fortfarande är fullt funktionsdugligt.

- Modernisering är bra val för miljön där vi behåller de stora tunga delarna som bland annat bärram, motvikt och motor. Generellt sett byter vi ungefär 400 kg material vid en modernisering, jämfört med runt 3 ton som det blir vid komplett utbyte, säger Fredrik Berglund, på vårt regionkontor i Stockholm. 

- Moderniseringen sparar dessutom pengar jämfört med komplett utbyte. Pengar som bostadsrättsföreningen istället kan lägga på exempelvis solpaneler för att hålla nere elkostnaderna. 

De åtta hissarna hos Brf. Smedjan 11 sattes in i husen 1964 och har sedan dess renoverats en gång på mitten av 1990-talet. Och nu är det alltså dags igen. Hissarna kommer moderniseras två i taget med start i april 2023.

Exempel på vad som görs vid moderniseringen

• Slagdörrarna på varje våningsplan behålls men renoveras och förses med nya karmkontakter och lås. Samtliga dörrar kommer även målas för att harmonisera med resterande trapphus.

• Korgdörrar installeras för att uppfylla dagens säkerhetskrav med skydd i korgöppningen – en betydande ökning av personsäkerheten, speciellt i det här fallet då hisskorgen är väldigt liten.

• Befintlig motor behålls men uppdateras med ny frekvensstyrning för mjukare gång och energieffektivisering.

• Nytt modernt styrsystem installeras för effektivare drift och energibesparing, bland annat genom stand by-läge där all elektronik går ner i viloläge när hissen inte används för spara energi.

• Hisskorgarna kommer bytas till nya lättviktskorgar i trä med laminat på väggarna och med stengolv, liknande golvet i trapphusen. Då det är relativt små hisschakt är dessutom hisskorgarna ritade specifikt med optimerade mått för detta schaktet.
 

Du vet väl att vi kostnadsfritt kommer ut och tittar på era hissar? 

Det kan vara för att undersöka hur hissarna går att modernisera eller för att se hur det vi kan göra dem mer energieffektiva. Det kan också vara för att diskutera hur vi med våra flexibla serviceavtal kan hjälpa er med effektiv hisservice.

Kontakta ditt närmaste ALT-kontor eller ring oss på 0472-390 700, alternativt mejla till info@alt.se

 

På bilden: Alexander Ekekrantz, en av våra grymma hissmontörer 

ALT Hiss AB, moderbolag i ALT-koncernen, som startades 1994 av fyra småländska entreprenörer, har genom åren vuxit av egen kraft och är ett av tre rikstäckande bolag i branschen. Idag ägs och drivs bolaget av Göran Björkqvist och Peter Kjellsson, efter två pensionsavgångar av tidigare delägare. De båda ägarna lämnar från årsskiftet nu över det operativa ansvaret av företaget.

– Det är vanligt vid generationsväxling att andra aktörer köper upp företag, men som ägare till ALT Hiss AB, har vi bestämt oss för att fortsätta vara långsiktiga ägare, säger nuvarande VD Göran Björkqvist, och fortsätter: 

– Vi tror att detta är den bästa lösningen för såväl kunder som anställda, där vi kan fortsätta fokusera på våra grundvärderingar, och arbeta på ett familjärt och transparant sätt. 

Det nya ledarteamet som tillträder 1 januari 2023 är Daniel Josefsson som blir VD, och Erik Björkqvist som blir vVD och Marknadschef. Daniel har en bred erfarenhet av andra stora organisationer och har de tre senaste åren haft rollen som Servicechef på ALT Hiss. Erik har under mer än 16 år haft många olika roller i bolaget och har gedigen hisskunskap. Han kommer närmast från säljsidan och en roll som regionchef i Stockholm. 

– Både Daniel och Erik är uppskattade ledare med starkt fokus på affären och på ledarskap. Vi ser fram mot att följa utvecklingen inom bolaget. Vi tror på fortsatt framgång genom att ha egen utveckling och tillverkning vid vår fabrik i småländska Alvesta, säger Peter Kjellsson, styrelseordförande och försäljningschef. 

ALT Hiss har under det gångna året arbetat med att utveckla ledningsgruppen för att ge det nya ledarteamet bästa möjliga förutsättningar i deras nya roller. Göran Björkqvist och Peter Kjellson fortsätter i sina operativa roller i bolaget. De kommer även vara mentorer och stöd i ledningsarbetet – för att när det blir dags kunna träda tillbaka och som ägare ägna mer tid åt ett aktivt styrelsearbete.

– Det känns mycket hedrande att få möjligheten och förtroendet att tillsammans med Erik leda ALT-koncernen, och ser verkligen fram emot att verka för bolagets fortsatta utveckling. Vi står inför utmanande tider med mycket turbulens som ligger utanför vår egen kontroll men med småländsk klokskap och de engagerade medarbetare som vi har i vår organisation, står vi starkt rustade, säger Daniel Josefsson, tillträdande VD. 

Vida Building tillverkar byggelement och färdiga moduler i trä till bland annat byggentreprenörer. Dessutom bygger företaget moduluppbyggda flerbostadshus. ALT Hiss har skrivit avtal om att leverera hissarna till dessa.
 

Vida Building bygger flerbostadshus, som är från två våningar och uppåt, i egen regi och helt i trä. ALT Hiss levererar huvudsakligen hissar av modellen ALT Optima till Vida Building, men även plattformshissar. Hittills har ALT fått beställning på hissar till fem projekt som drivs av Vida Building, varav de första husen påbörjats i småländska Älmhult. Det första hissmontaget är planerat till efter årsskiftet.
 
– Vi är glada över avtalet med Vida Building, vilket vi ser som ett kvitto på att vi har konkurrenskraftiga produkter och ett bra samarbete som bygger på förtroende, säger Lasse Claesson, säljare på ALT Hiss.
 
ALT Optima är en hiss speciellt framtagen för kontor och flerbostadshus där storlek och utförande är standardiserat med begränsade valmöjligheter. Projekteringen hålls på så vis nere, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket kvalitet och hiss för pengarna. 

 

I somras öppnade nya Åhus Seaside, ett helt nytt och modernt hotell och spa vid stranden i Åhus. Stor vikt har lagts på arkitektur och design med inspiration från naturen. Även vad gäller hissarna som är specialdesignade och som har levererats av oss!

– Hissarnas inredning är specialdesignade för hotellet. Vi tittade på olika leverantörer och med ALT Hiss var det möjligt att helt och hållet anpassa hissarna för att de skulle kännas som en naturlig del i den övriga byggnadsstilen. Och det har lyckats. ALT har tillsammans med arkitekten skapat väldesignade hissar som smälter in och bidrar till helhetskänslan, säger Staffan Andersson, vd på Åhus Seaside.

Läs hela reportaget här.

Vi behöver utöka med hissmontörer och servicetekniker i Jönköping för såväl montage som förebyggande underhåll av hissar och rulltrappor. Målet är helt enkelt ett utökat lokalkontor med servicetekniker och montörer lokalt i Halmstad/Falkenberg med omnejd. Läs mer tjänsterna.

Regionkontoret i Malmö öppnade 2005. Sedan dess har det gått bra och verksamheten har kontinuerligt expanderat. Det har i sin tur gjort det alltmer trångbott i lokalerna. Nu har kontor och lager flyttat till helt nybyggda lokaler på 570 kvm, vilkets ger goda förutsättningar för fortsatt expansion.

- Här i Skåne är vi verksamma inom nyhiss, service och modernisering. Alla områden går bra och vi har på senaste tiden förstärkt bemanningen för att möta efterfrågan, säger regionchef Nicklas Nilsson.

När regionkontoret i Malmö startades 2005 var man två personer i personalstyrkan och nu är man runt 25 medarbetare. 

Regionchef Nicklas Nilsson har varit med sedan start för ALT i Malmö.

– Det känns bra att vi äntligen har flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler där vi dessutan kan fortsätta att expandera verksamheten. Vi har plats för fler på kontoret och lagerdelen är väl tilltagen. Det blir lättare att samla hela styrkan. Och för oss som sitter mycket inne på kontoret är det skönt att äntligen ha bra fungerande luftkonditionering, säger Nicklas och ler, och fortsätter:

– De nybyggda lokalerna ligger strategiskt utmed E6:an i närheten av Jägersro. Det gör det smidigt att snabbt ta sig ut på fältet, vilket framför allt uppskattas av våra montörer och servicetekniker.

Väletablerade i Malmö-regionen

Nicklas ansvarar för modernisering i Malmö. Han berättar att ALT är ett välkänt företag i regionen och att de är bortskämda med att inte behöva jaga uppdrag i någon större utsträckning, utan får in en jämn ström av förfrågningar. 

– Ungefär 25 procent av moderniseringarna görs i offentlig sektor och resterande 75 procent åt privata bolag. Ofta bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Men vi jobbar också med större fastighetsbolag, bland annat har vi avtal med Balder, säger Nicklas.

Flexibla serviceavtal uppskattas

Nicklas berättar att på servicesidan uppskattas företagets flexibla underhållsavtal av kunderna. 

- Med våra serviceavtal vet kunden i förväg vad det kommer kosta och kan budgetera i förväg. Avtalen går anpassa från basservice till fullservice inklusive allt, vilket gör att kunden själv kan välja nivå. 

Involverade tidigt i byggprocessen

Förutom modernisering och service är nyhiss stor del av verksamheten. James Collin ansvarar för nyhissförsäljning i regionen. Han har jobbat på ALT sedan 2015. James berättar att ALTs nyhisskunder i princip uteslutande är olika byggföretag och det vanliga att de hör av sig med förfrågningar till ALT.

– Försäljning är egentligen den lilla delen, jag lägger faktiskt den största delen av min tid på projektledning och projektering. Det är exempelvis många handlingar som måste tas fram och så blir det mycket kontakter med byggarna, säger James Collin och avslutar: 

– Projektmöten tar också en hel del tid både innan och under byggtiden. Det är en stor fördel att vara involverad tidigt för att kunna säkerställa så bra förutsättningar som möjlighet för hissdelen och undvika problem som innebär efterhandskonstruktioner.

De medarbetare som har möjlighet brukar sammanstråla på kontoret för gemensam frukost och lunch. Den här aktuella morgonen åtta av 25 medarbetare.
– Vi är ett tight gäng med god sammanhållning som har kul på jobbet. Det tror jag våra kunder märker. Det tillsammans med vår flexibilitet är nog en stor del av framgången, säger James Collin, nyhissäljare (längst till höger på bilden).

 

 Om ALT Hiss
•    Sedan mer än 25 år är ALT Hiss väl etablerade och är en komplett och rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster. 

•    ALT-koncernen är ett helt fristående och ägarlett bolag,  där flera i branschen istället ingår i stora koncerner eller ägs av riskkapitalbolag vilket ger mer fokus på avkastning än det långsiktiga transparanta samarbete som ALT står för.

•    Vi installerar nästan en hiss om dagen och vi har avtal för service och förebyggande underhåll av över 10.000 hissar runt om i landet. 

•    ALT Hiss-koncernen har cirka 170 anställda och omsätter drygt 300 miljoner kronor.

•    Vårt breda produktsortiment gör oss unika och dessutom enda rikstäckande företag med egen konstruktion och tillverkning av ”korghissar” i Sverige.

•    Vi ligger i täten gällande miljöhänsyn genom att vi bland annat konstruerar och tillverkar våra hissar så att de kan återanvändas, snarare än att enbart återvinnas.

Isak Johansson är sedan tidigare i vår ny i rollen som reservdelsansvarig och serviceledare på huvudkontoret i Alvesta. 
Däremot är han inte ny på ALT Hiss, han började på företaget för 4 år sedan som servicetekniker.

Sedan i april har Isak hand om reservdelar för eftermarknaden. Kort sammanfattat tar han emot, plockar och packar reservdelsbeställningar. Dessutom beställer han hem det som behövs och som inte finns på lagret.

Tillsammans med en kollega jobbar han även med arbetsledning av serviceteknikerna i regionen.

–  Jag trivs väldigt bra på företaget, och det är både kul och omväxlande att kombinera reservdelsbiten med arbetsledning!

Vi söker servicetekniker och montörer över i princip hela landet. Ta chansen och bli en del av vårt härliga gäng!

Mejla intresseanmälan till jobb@alt.se eller kontakta respektive regionchefer, se kontaktsidan.

Utannonserade tjänster finns här.
 

 

I direkt anslutning till Västerviks sjukhus ska nya lokaler byggas för en specialistpsykiatri i utveckling. ALT Hiss har återigen fått förtroendet att leverera hissar till ett sjukhusbygge i Region Kalmar.


Region Kalmars nya psykiatribyggnad kommer att inrymma rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri. Arkitektfirman Krook & Tjäder står bakom utformningen av byggnaden och Skanska är byggentreprenör.

- Det är tredje sjukhuset i Region Kalmar som vi fått förtroendet att leverera hissar till. Vi känner oss starka i den här typen av projekt då vi har stor erfarenhet av hissar i just sjukhusmiljöer – både nyhiss och moderniseringar, säger Erik Björkqvist på ALT Hiss.

Samtliga hissar tillgänglighetsanpassade

ALT Hiss ska leverera fem Trend 600-hissar, varav två är personhissar och tre är sänghissar, vilka ska gå upp till åtta plan. Samtliga hissar är tillgänglighetsanpassade. Det innebär bland annat utökad kontrastverkan mellan tablå, knappar och väggar; stora knappar och tablåer samt blindskrift.

Maskinrum för ökad driftsäkerhet

På sjukhus och andra miljöer där hissarna är viktiga för verksamheten rekommenderas att hissarna har ett teknik-/maskinrum, oftast ovanför schaktet, vilket hissarna i det här projektet kommer ha.

Hissarna kommer levereras under 2024 och inflyttning i lokalerna är planerade till 2025.

- Det här är ett långt projekt där vi är med i tidigt skede och redan nu delaktiga i projektmöten på veckobasis. Det innebär att vi har möjlighet att påverka och minimera riskerna för fel eller problem vad det gäller hissarna, till exempel att schakten blir rätt anpassade och dimensionerade och att vi kan säkerställa att kortläsare och andra detaljer får rätt placering, säger Erik Björkqvist.


Erik Björkqvist på ALT Hiss ansvarar för projektet kring hissarna till det nya psykiatriska sjukhuset i Västervik. Han tycker det är bra att ALT redan i ett tidigt skede är involverad projektplaneringen.


Exempel på sjukhusprojekt som ALT Hiss varit delaktiga i är:

 • Nya psykiatriska sjukhuset i Kalmar. Tre sänghissar och två personhissar.
 • Nya psykiatriska sjukhuset i Oskarshamn. Två hissar
 • Höglandssjukhuset i Eksjö. Nio hissar och två rulltrappor i senaste etappen. Tidigare modernisering av ett 10-tal hissar.
 • Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sju hissar i nybyggnadsdel och modernisering respektive utbyte av åtta hissar senaste två åren.
 • Nya Vuxenpsykiatrin i Växjö. Tre hissar samt modernisering av ett 10-tal hissar i övriga delar av psykiatrin.
 • Centrallasarettet i Växjö. Modernisering av person-, säng- och varuhissar, totalt 24 stycken.
 • Värnamo sjukhus. Modernisering av ett 20-tal hissar.
 • Blekingesjukhuset Karlskrona. Moderniseringar av totalt 35 hissar.
   

Sänghissar på det nya psykiatriska sjukhuset i Kalmar.

Grenåli i Kalmar AB bygger flerbostadshus mitt i Kalmar centrum med Fredriksskansparken och vackra Malmfjärden inpå knuten. ALT Hiss levererar hissarna.

De 108 bostäderna, fördelas på 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter. Klimatsmarta metoder är i fokus och man kommer att bygga med hög andel trä i såväl stomme som fasad. 

- Eftersom vi har stor erfarenhet av hissar i träbyggnader, gillar vi utvecklingen där andelen flerbostadshus byggda helt eller delvis i trä ökar. Tillsammans med byggbolag har vi utvecklat metoder som säkerställer att våra hissar fungerar lika felfritt i byggnader och hisschakt av trä som av betong, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss.

Hissarna till Grenåli är av modellen ALT Optima med arkitektritade hisskorgar som tillval. Totalt kommer vi leverera nio hissar till projektet som kommer trafikera mellan fyra och sju våningsplan.

 

Om Grenåli Kalmar AB

Grenåli i Kalmar AB är ett nybildat bolag bestående fyra lokala aktörer: Projektbyggaren i Blekinge AB, Multibygg Sydost AB, LW Fastigheter samt ML i Kalmar AB. Bolaget kommer att projektera och bebygga två av de fem etappområdena vid Fredriksskans. Byggare är Multibygg Sydost AB.

Om ALT Optima

ALT Optima är en standardiserad hiss för flerbostadshus upp till 16 våningar med en hisskorg som rymmer såväl möbler som bår. Standardiseringen ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger en fördelaktig kostnadsnivå – alltså mycket hiss för pengarna.

I samtliga vår hisserier arbetar vi med öppna styrsystem och standardkomponenter, vilket gör att vem som helst med tillgång till reservdelar kan serva våra hissar. Det innebär att vi inte låser upp dig och det ger dessutom lägre underhållskostnader.

Innebandyföreningen Växjö Vipers bygger till sin anläggning Fortnox Arena med inte mindre än 19 våningar upp i det blå. Två hissar från ALTs Trend-serie kommer ta hand om resorna mellan våningsplanen i byggnaden. 

Växjö Vipers faciliteter kommer i och med Nivika Center, som blir stadens högsta byggnad, att utökas och samtidigt kompletteras med bostäder för framförallt unga vuxna som studerar och arbetar i området. Projektet består av två etapper, dels ett höghus med 157 bostäder som kommer resa sig 19 våningar ovan mark, dels en tillbyggnad av arenadelen som bland annat rymmer kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan.

- Det är roligt att få leverera hissarna till den här byggnaden, inte minst då det inte är jättevanligt med 19 våningar utanför storstäderna och detta är tredje projektet vi gör bara i Växjö. Det ställer extra krav på både tekniklösningar och montage och vi känner oss väldigt trygga med den erfarenhet vi byggt upp på denna typ av höga byggnader, säger Peter Kjellsson, Marknadschef på ALT Hiss.

Hissarna av typen ALT Trend 600 är en hiss utan kompromisser och lämpar sig väl för den här typen av byggnader med många våningsplan och hög användningsfrekvens. Trend 600 har driv- och dörrsystem med kapacitet för hög driftintensitet. Trend 600 erbjuds dessutom med stor flexibilitet i tillval på material och utförande – till exempel fullt ut unik och arkitektritad inredning.

Nivika Center på Arenastaden i Växjö är ett samarbete mellan Växjö Vipers och fastighetsbolaget Nivika. GBJ Bygg kommer stå för byggnationen. Projektet kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och planeras stå klart under första kvartalet 2023.

Vi har nyligen uppnått ytterligare en milstolpe i företaget – då vi passerat 10.000 enheter i vår kontrakterade servicestock. Oerhört kul! 

Vi tackar alla kunder, leverantörer och våra fantastiska medarbetare – vilka alla är avgörande för vår framgång – och passar på att önska en riktigt trevlig sommar!

Vårt huvudkontor och växel öppen som vanligt hela sommaren – du kan alltid komma i kontakt med oss. Utanför ordinarie arbetstid når du oss för akuta problem på vårt journummer.

 

Vi har tillsammans med Peab utsmyckat Helsingborgs stad med tre guldklädda hissar.

 

Helsingborgs stad har med Peab som entreprenör byggt om gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten och Campus. 

Bron är nu efter ombyggnaden mer tillgänglig för till exempel gående, cyklister och rörelsehindrade tack vare de tre läckra, guldutsmyckade hissarna!


Hisskorgar och hisshackt med två sidor i glas ger en luftig känsla och fin utsikt för resenärerna. 

Hissarna, ur ALT Trend-serien, har specialanpassats för att klara tuffa tag i offentlig utomhusmiljö. Framför allt är hisskorg och hissdörrar extra robusta för att säkerställa hög driftsäkerhet. Även själva hisschakten är anpassade för de påfrestningar som utomhusmiljö innebär.

Om ALT Trend-serien

ALT Trend är hiss-serien för bostad och publik miljö. I Trend-serien står valfriheten i fokus, tack vare vårt modulsystem och vår erfarenhet av olika miljöer och driftsförhållanden för hissar. Det är fullt möjligt att byta ut komponenter som exempelvis hisskorg och dörrar eller anpassa designen av korgen. Med ALT Trend har du full valfrihet!

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg genomgår just nu omfattande om- och tillbyggnad. ALT Hiss har fått förtroendet att leverera de nya hissarna som anpassats för att smälta in i den speciella miljön.

 

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och den anrika byggnaden nu är i stort behov av standardhöjande åtgärder. Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar in i en ny anläggning under marknivå framför museet och att en ny entré öppnas upp. Nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

ALT Hiss levererar och installerar de tre nya hissarna, vars design kommer passa väl in i den nya toppmoderna anläggningen. Samtliga tre hissar utgår från ALTs Trend-serie, vilka är smidiga att anpassa och skräddarsy efter olika behov tack vare den unika moduluppbyggnaden.

– Det har varit en lång och spännande process med många tankar och idéer kring utformning och utseende av byggnaden vilket såklart också påverkar hissarnas konstruktion och design, säger Lasse Claesson, som arbetar med försäljning på ALT Hiss, och fortsätter:

- Det känns tillfredsställande att vi har kommit i mål med lösningar som passar väl in i byggnaden – de glasade hissarna kommer bli riktigt bra i akvariemiljön!

Delvis glasade hissar förstärker akvariemiljön

Två av de tre hissarna som ALT levererar kommer vara placerade i den nya entrén och ta besökarna till och från akvariet under jord. Hissarna är delvis glasade och kommer på så sätt förstärka akvariemiljön. Den tredje hissen ersätter hissen i den befintliga byggnaden som tar besökarna mellan våningsplanen ovan jord och placeras i befintligt hisschakt. 

- Hissen som ska sättas i befintligt schakt har varit något av en utmaning. Den är specialanpassad för att verkligen maximera korgutrymmet och har förändrats några gånger under projekteringens gång, men med riktigt bra slutresultat, avslutar Lasse Claesson.

Om- och tillbyggnaden Sjöfartsmuseet Akvariet utförs av Flodén Byggnads AB. Byggnaden ägs av Higab, ett av Göteborgs stads fastighetsbolag. ALT Hiss har tidigare levererat hissar till Higabs byggnader och även genomfört moderniseringar i hissbeståndet. Dessutom har ALT serviceavtal på halva Higabs hissbestånd.

Illustrationer: Higab/Gajd arkitekter

Om ALT Trend-serien 

Trend-hissarna är moduluppbyggda och därmed flexibla och anpassningsbara för olika miljöer och driftförhållanden – från enklaste bostadshus till hotellet med extra allt.

 • Max kg: 500/2000
 • Antal våningar: 2-16
 • Hastighet (m/s): 0,15-2,5
 • Energiklass: A

Förra året var ett fantastiskt år för ALT Hiss och 2021 har fortsatt likadant – det är full fart på alla fronter inom företaget. Inte minst i region Malmö där ALT på senaste tiden fått in inte mindre än 17 olika moderniseringsprojekt och nyhissprojekt.


- Det är fantastiskt kul att vi har fått förtroendet att utföra moderniseringarna och nyhiss-installationerna i de här projekten. Det visar att vi har bra produkter och väl utförda referensobjekt med nöjda kunder som rekommenderar oss, säger Nicklas Nilsson, regionchef på ALT Hiss, och fortsätter: 

- Ett av de mer omfattande uppdragen är bostadsrättsföreningen Stenbocken i Malmö där vi ska modernisera inte mindre än 19 linhissar, på 10 respektive 6 plan, i tre etapper under tre år. Eftersom hissarna har varit med sedan husen byggdes på 60-talet blir det en omfattande modernisering där vi i princip kommer byta allt förutom bärram och motvikt.

- Bra produkter och kunder som rekommenderar oss, i kombination med fantastiska medarbetare, är viktiga framgångsfaktorer, säger Nicklas Nilsson, regionchef på ALT Hiss.

 

Sven Sturesson, ordförande i Brf. Stenbocken, säger såhär om moderniseringen och om varför man valde att lägga uppdraget på ALT Hiss:

- Vi har tre hissar som vållar extra problem för oss och som behöver bytas. En hisskonsult hjälpte oss med inventering, anbudsförfrågan och urval av leverantörer. I samband med det såg vi också att vi inte vann något med att vänta med att modernisera de övriga 16 hissarna.

- Vi gav ALT Hiss uppdraget att utföra moderniseringen på grundval av företagets kompetens, goda referenser och den lokala närvaron samt prisbilden. Vi ser fram emot att få hissarna utbytta med start nu i höst.

Moderna kontorslokaler i Hyllie

Ett nyhissuppdrag som Nicklas Nilsson nämner lite extra är kontorsprojektet Kvartetten i Hyllie, som kommer bestå av 16000 kvm moderna kontorslokaler och väntas stå klart i början av 2023. 

- Kvartetten kommer bli en byggnad som sticker ut, inte minst då den ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket ställer krav på bland annat miljöprestanda. Vi kommer installera åtta hissar i Kvartetten. Två stycken 3-gruppshissar av typen ALT Trend, på sju respektive tio plan. Dessutom ytterligare två ALT Trendhissar på två plan, avslutar Nicklas Nilsson.

Kvartetten blir ett spännande kvarter med flera fasader, alla med olika identiteter och utseenden som har anknytning till Öresundsregionen. Byggnaden kommer att certifieras enligt både Miljöbyggnad Guld och WELL. Byggherre är Peab och Wihlborgs fastigheter är slutkund. (Foto/illustration: Wihlborgs fastigheter)

Marco Olsson är sedan en tid tillbaka ny servicearbetsledare i Malmö-regionen. Marco har jobbat i ungefär fyra år på ALT Hiss, först som servicetekniker i Helsingborgsområdet och därefter i Hässleholm/Kristianstad. Totalt har han drygt 15 års branscherfarenhet.

- I min nya roll vill jag tillföra en ännu snabbare och mer exakt felavhjälpning samt en nära kundkontakt, säger Marco Olsson.

Den tidigare tjänsten som servicetekniker innebar varierade arbetsdagar med stor frihet under ansvar, men även som servicearbetsledare blir det variation:

- Jobbet består av mycket planering och administration, men även en hel del kundkontakter och support till serviceteknikerna. Jag tycker det är roligt att som nu ha mer överblick på helheten, säger Marco och avslutar:

- Jag trivs väldigt bra här på ALT Hiss. Det är ett väldigt jordnära företag där det känns som att alla är på samma nivå, och det finns en stor kunskap inom företaget.

ALT Hiss har ingått ett rikstäckande ramavtal med två av landets största privata fastighetsbolag, Victoria Park och Hembla, avseende modernisering av hissar.

 

- Det är jätteroligt att dessa stora fastighetsaktörer väljer att anlita oss, säger Peter Reinholdsson, ansvarig för modernisering på ALT Hiss, och fortsätter:

- Vi har en organisation som väl möter upp mot de krav som ställs i det här avtalet. Egen tillverkning av hissar som är moduluppbyggda i kombination med våra öppna styrsystem gör oss också väldigt flexibla när det kommer till hissmodernisering.

Peter Reinholdsson, ansvarig för modernisering på ALT Hiss, ser fram emot samarbetet med Victoria Park och Hemla.

Victoria Park och Hembla är två av landets största privata fastighetsägare och ägs sedan 2019 av Vonovia SE, ett av Tysklands och Europas största bostadsbolag. Victoria Park och Hembla har långsiktigt ägande där man renoverar och förädlar sina respektive fastighetsbestånd som affärsidé.

- Vi valde ALT Hiss som leverantör då de har en bra rikstäckande organisation med kompetenta medarbetare. Vi känner att ALT Hiss kan leverera bra kvalitet och då de som vi är ett expanderande företag kan vi växa tillsammans. Dessutom håller de en fördelaktig prisnivå, säger Carl-Fredrik Finnson, strategisk inköpare på Victoria Park och Hembla.


Carl-Fredrik Finnson, strategisk inköpare på Victoria Park och Hembla.


Om ALTs moderniseringskoncept

 • Företagets nyproducerade hissar är uppbyggda av komponenter som bygger på flexibla moduler. Modulerna är lika lämpliga att använda för modernisering. 
 • Samma komponenter som till nyproducerade hissar innebär enklare underhåll och reservdelsförsörjning – och en väl utprovad produkt. 
 • Modulsystemet fungerar för modernisering av alla slags hissar, oavsett typ och fabrikat.  
 • Med modulsystemet går det modernisera hela eller delar av en hiss.
   

Om Victoria Park

 • En av Sveriges största privata fastighetsägare
 • Finns på 14 orter och har totalt 16 700 lägenheter
 •  Har sedan 2012 inriktat sig på att förvärva, äga och förädla bostäder i framförallt miljonprogramsområden. 
 • Läs mer på victoriapark.se

 

Om Hembla

 • En av landets största privata hyresvärdar
 • Finns i 18 kommuner i Stockholmsområdet, Mälardalen, Norrköping, Tranås och Uppsala. 
 • Drygt 21 400 familjer bor hos Hembla
 • De flesta fastigheterna byggda på 1960- och 1970-talen vilka successivt renoveras och moderniseras
 • Läs mer på hembla.se

Idag har vi lämnat över nio hissar till Växjös kommunala fastighetsbolag, Vöfab, genom totalentreprenören Skanska. 

Det är Växjös nya stations- och kommunhus, som varit ett uppmärksammat byggprojekt, och som idag på slutmötet blev godkänt. Med stolthet är vi en av de entreprenörer som överlämnade ett helt rent protokoll utan en enda anmärkning till slutmötet!

ALT Hiss har i projektet levererat sju linhissar varav en 3-grupp i 1,6 m/s och en stor hydraulhiss ner till cykelgaraget (som rymmer 260 cyklar) samt en låglyftande specialhiss på översta plan för passage till en uteterass.

 

Byggnaden, som är i miljöklass Guld, är värd ett besök om ni är i krokarna! (Illustration: Växjö kommun)

 

Daniel Feric, en av våra montageledare i en av hissarna i Växjös nya stations- och kommunhus.

 

 

ALT Hiss har tagit sig igenom nålsögat för den lista av Superföretag som analysföretaget Bisnode tar fram varje år. En lista bara drygt en promille av alla bolag hamnar på.

Listan över Superföretagen skiljer sig från många andra liknande listor. Det finns ingen jury eller krav på anmälan, utan sammanställningen bygger på bokslutsinformation från alla svenska aktiebolag (som omsatte mer än 10 miljoner förra året). 

För att komma med på listan krävs att företagen under fyra år i rad lever upp till högt ställda krav gällande tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

- Det är fantastiskt kul att hamna på listan över landets Superföretag, speciellt med tanke på listans hårda kriterier. Jag ser det som ett kvitto på att vi har hittat rätt i vår affärsmodell och att våra produkter står sig väl i konkurrensen – framför allt från de stora internationella aktörerna, säger Peter Kjellsson, marknadschef och en av företagets två delägare. 

Bisnode kan se att superföretagen gör saker och ting annorlunda än konkurrenterna. Ofta bryter de branschmönstret - allt ifrån att de mäter helt andra parametrar eller arbetar mer systematiskt än konkurrenterna. Ytterligare en skillnad är att superföretagen nyttjar extern finansiering i mycket mindre utsträckning än andra bolag.

- Alla våra investeringar sker med egna medel, och ända från starten för drygt 25 år sedan har vi återinvesterat vinsten i företaget. Just nu bygger vi till exempel ut vårt huvudkontor eftersom vi blivit trångbodda, säger Göran Björkqvist, vd och delägare, och avslutar:

- Jag måste framhålla att den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra fantastiska medarbetare, utan dem hade den resa vi gjort, och fortfarande gör, helt enkelt inte varit möjlig!

 

Superföretagen – så tas listan fram

 • Listan består av alla de svenska aktiebolag (med en omsättning över 10 miljoner det senaste året) som har haft bättre tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering än andra jämförbara företag.
 • Det räcker inte att ha en bra utveckling i ett eller två år. Superföretagen har presterat väldigt bra under varje parameter under fyra års tid.
 • Varje företag och bransch bedöms efter sina förutsättningar, storlek och verksamhet. En "superprestation" inom en bransch behöver inte betyda att den är det inom en annan. På så vis går det att identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur.

Vi växer och är därför i behov av fler medarbetare. Ta chansen och bli en del av ett härligt gäng!

Hissmontörer till Stockholmsregionen

Arbetsledare och reservdelsansvarig  till vårt huvudkontor i Alvesta

Servicemontör till Stockholmsregionen

Nyhetsarkiv »

Hissguiden

Svara på några frågor så visar vi vilken hiss som passar bäst för dina behov »

Komponenter

Om du önskar något utöver vår standardhiss kan du med ALTs modulsystem anpassa hissen efter dina behov.
Hissdörrar »
Hisskorgar »
Knappar & tablåer »

Kontakta oss

 

Kundtjänst: 0472-390 700
Jour: 010-20 500 50
E-post: info@alt.se

Kontaktuppgifter till våra regionkontor eller en specifik medarbetare


Kontaktformulär

Namn
Telefon
E-postadress
Text/Fråga