Framtiden byggs av trä - även hissar!

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden – bland annat är trä ett uppskattat och beprövat byggmaterial. För flervåningshus är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande. Idag byggs nästan 20 procent av flervåningshusen med trästomme.  

Träd tar upp koldioxid när de växer och lagrar kolet i träet. Att använda trä är ett bra sätt att hålla nere energiförbrukningen samtidigt som kolet bevaras i träet. Trä kan sedan återvinnas flera gånger innan det till slut förbränns och blir till elkraft och värme för våra hus.

När vi själva får välja byggs våra hisskorgar med stomme av träskivor med ett laminat baserat på träråvara, det är inte bara ett starkt och praktiskt material att bygga hisskorgar av, det är också i allra högsta grad miljövänligt och framställs till största delen av spillbitar när man sågar brädor och plank. Att golvet sedan är gjort av svensk gran och håller för att dra in till exempel en lastad palltruck under byggtiden gör ju inte saken sämre!

Vår slutsats är helt enkelt att framtiden byggs av trä. 


Om brand och brandcertifiering

På ALT har vi löst brandproblematiken när hissen är placerad i anslutning till utrymningsväg genom att använda en brandcertifierad väggskiva med flamskyddat ytlaminat. Därav kan vi erbjuda en hiss som uppfyller alla gällande brandkrav även med en miljövänlig hisskorg av trä!


Därför är det bra att använda trä

•    Träprodukter fungerar som en kolsänka under hela sin livstid.
•    Att använda träprodukter är bra för vårt klimat, det ökar effekten av kolsänkan och minskar halten koldioxid i atmosfären.
•    Trä har mycket goda värmeisolerande egenskaper.
•    Trä är förnybart.
•    Trä har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något annat byggnadsmaterial.
•    Trä är lätt att materialåtervinna.


Ytterligare information

Vill du veta mer kontakta oss på 0472-390 700 eller fyll i din e-postadress alternativt telefonnummer. Vi hör av oss!